วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม
พระคริสต์คือชีวิตของคุณ
Christ Is Your Life

“เพราะว่าท่านตายแล้ว และชีวิตของพวกท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านทั้งหลายทรงปรากฏ ในเวลานั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วย” (โคโลสี 3:3-4)

     ในการบังเกิดใหม่ชีวิตของคุณถูกซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า นั่นคือพระคริสต์คือชีวิตของคุณ คุณได้รับชีวิตนิรันดร์ นั่นคือชีวิตมนุษย์ตามธรรมชาติของคุณถูกแทนที่ด้วยชีวิตของพระเจ้า สิ่งที่คุณมีในตอนนี้เมื่อคุณได้บังเกิดใหม่คือชีวิตของพระคริสต์

พระเยซูเจ้านำเอาสิ่งที่ต่ำช้า พ่ายแพ้ ถูกทำลาย และแตกหักในชีวิตมนุษย์ออกไปจากคุณ ชีวิตแห่งความบาป ความล้มเหลว พ่ายแพ้ การปฏิเสธ และความอับอายถูกเอาออกไปจากคุณ และพระองค์มอบชีวิตแห่งความชอบธรรม เกียรติ สันติสุข และพระสิริให้แก่คุณแทน คุณตายแล้ว แต่ตอนนี้มีชีวิตอยู่ในพระองค์

จงคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ ถ้าพระคริสต์คือชีวิตของคุณ ทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของคุณคือพระคริสต์ แล้วคุณจะสามารถถูกบอกว่ามีมะเร็งได้อย่างไร? คุณจะสามารถมีโรคเลือดหรือความเจ็บป่วยต่างๆ ในร่างกายของคุณได้อย่างไร? นั่นเป็นไปไม่ได้!

ซาตานได้โกหกหลายคนและหลอกพวกเขาให้เชื่อว่าไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะบังเกิดใหม่แล้ว ไม่ ปัญหา ความมืด ความทุกข์ยาก และความเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ตามธรรมชาติของคุณ ความอ่อนแอที่เคยมีก่อนที่คุณจะบังเกิดใหม่ได้ผ่านพ้นไปแล้ว

2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” คำว่า “นี่แน่ะ” หมายถึงการมองเห็นหรือการคิด พระเจ้าต้องการให้คุณเห็นว่าตอนนี้คุณเป็นคนใหม่แล้ว ตอนนี้คุณอยู่ในพระคริสต์และพระคริสต์อยู่ในคุณ พระคริสต์คือสภาพแวดล้อมและบ้านใหม่ของคุณ พระคริสต์คือชีวิตของคุณ ดังนั้นจึงไม่สำคัญว่าคุณอาจเกิดมาพร้อมกับความอ่อนแอหรือความผิดปกติ ตอนนี้คุณมีชีวิตใหม่แล้ว

โรม 8:10 พูดว่า “และถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้ว ถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาป แต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรม”

ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณ พระคริสต์ในตัวคุณทำให้คุณสมบูรณ์ มีสุขภาพที่ดีและปกติ จงมีและเดินในการตระหนักรู้นี้ จงเดินอย่างกล้าหาญและปราศจากความกลัว เต็มไปด้วยความเชื่อ และความมั่นใจเพราะพระคริสต์ทรงเป็นชีวิตของคุณ ฮาเลลูยา !

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันมีชีวิตของพระคริสต์ทำงานในวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของฉัน สิ่งนี้กำลังทำงานในทุกเส้นใยในตัวของฉัน ในทุกเซลล์ของเลือดของฉัน และในกระดูกทุกท่อนของร่างกายของฉัน ไม่มีความเจ็บป่วย โรค หรือความอ่อนแอสามารถ เจริญเติบโตในร่างกายของฉันได้ ฉันเข้มแข็งและไม่สามารถถูกทำลายได้อย่างแน่นอน เพราะพระคริสต์คือชีวิตของฉัน!

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:27; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed