จันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2015

พยานภายใน
The Inward Witness

“ด้วยว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงนำพาใคร คนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า” (โรม 8:14)

    พระเจ้าทรงนำคุณผ่านทางวิญญาณของคุณ ไม่ใช่ความคิดของคุณ และวิธีหลักที่พระองค์ต้องการนำคุณ ผ่านทางพยานภายใน นี่คือการนำที่สำคัญที่สุดของพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของคุณ และของคริสเตียนทุกคน

มีความแตกต่างระหว่างพยานภายใน กับเสียงภายใน คุณเคยได้ยินคนที่พูดว่า “มีบางสิ่งบอกให้ฉันออกจากที่นั่น และเมื่อฉันเคลื่อนไปข้างหน้า ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นด้านหลัง?” นั่นไม่ใช่ “บางสิ่ง” ที่กำลังพูด แต่เป็นเสียงภายใน เป็นเสียงวิญญาณของคุณ เมื่อเสียงภายในพูดกับคุณ นั่นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีอำนาจเล็กน้อย คุณสามารถได้ยินเสียงจากภายในพูดว่า “ลุกขึ้น! ไปปิดเตาแก็สในห้องครัว” ผู้คนสูญเสียเงินทอง ธุรกิจ และอาชีพการงาน เพราะว่าพวกเขาไม่ฟังเสียงนั้น

ในอีกด้านหนึ่ง พยานภายในไม่ใช่เสียง แต่เป็นการตระหนักถึงการนำจากวิญญาณของคุณ ลองจินตนาการว่าถ้าคุณกำลังใตร่ตรองว่าจะไปที่ไหนสักแห่งหรือกำลังจะซื้อที่ดินสักแปลง หรือมีงานสองตำแหน่งที่คุณต้องเลือกในเวลาเดียวกัน และคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกอะไรดี ในช่วงเวลานั้น สิ่งที่คุณต้องการคือความตระหนักรู้จากพยานภายใน แล้วพยานภายในทำงานอย่างไร?

คุณจะค้นพบว่าเมื่อคุณอธิษฐาน ความตระหนักแห่งความยินดีจะเพิ่มขึ้นในใจของคุณในทิศทางที่พระเจ้าต้องการให้คุณไป บางครั้งสมองหรือความคิดของคุณอาจไม่เห็นด้วย แต่พยานภายในจะเป็นพยานข้างในคุณว่านั่นคือหนทางที่ต้องไป ถ้าหากคุณตัดสินใจไปอีกทางหนึ่ง คุณจะพบกับความหดหู่ในวิญญาณของคุณ ไม่ใช่ในความคิดของคุณ แต่ละครั้งที่คุณอธิษฐาน พยานนี้จะมาด้วยความรู้สึกลังเลและไม่แน่ใจ นั่นหมายความว่า “ไม่ใช่”

บางคนผลักดันตนเองให้ไปในทางที่ตรงข้ามกับพยานภายใน และพวกเขาพลาดจากพระเจ้า บางคนรอคอยหมายสำคัญที่ยิ่งใหญ่ กล่าวว่า “พระเจ้า ถ้าสุนัขที่อยู่บ้านติดทางขวามือของข้าพระองค์เห่าตอนตีสาม ข้าพระองค์จะรู้ว่านี่เป็นมาจากพระองค์” พระเจ้าไม่ได้นำเราอย่างนั้น

โดยผ่านทางพระคำและพยานภายใน พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำคุณจากพระสิริสู่พระสิริ จงฝึกฝนตัวคุณเองให้ฟังพยานภายในและเสียงภายใน ซึ่งจะช่วยคุณจากปัญหาที่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ คุณจะมีชีวิตแห่งสง่าราศี ความสำเร็จและชัยชนะ ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะวางใจและทำตามพยานภายใน และเสียงภายใน

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์ผ่านทางพยานภายใน ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระวิญญาณของพระองค์อย่างต่อเนื่องผ่านทางพระคำของพระเจ้าและการอธิษฐาน ดังนั้นข้าพระองค์จึงฝึกฝนวิญญาณของข้าพระองค์ให้รับสัญญาณจากพระองค์เสมอ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 16:7; โยบ 32:8


Comments are closed