พฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2016

ฝึกฝนเพื่อความชำนาญ
Training For Mastery
“ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว” (2 ทิโมธี 4:7)

    ในการเป็นผู้นำที่ดี ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ คุณจะต้องได้รับการฝึกเป็นอย่างดี และการฝึกนี้ไม่ใช่การฝึกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่เป็นการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และเป้าหมายของการฝึกฝนทุกอย่างนั้นคือการมีความชำนาญหรือความสมบูรณ์แบบ บางคนเชื่อว่าตราบใดที่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้ พวกเขาก็ต้องเรียนรู้ต่อไปโดยไม่ไปถึงความชำนาญได้ นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคำได้สอนไว้

พระคำบอกถึงคนที่เรียนรู้อยู่เสมอแต่ไม่สามารถมาถึงความรู้แห่งความจริงได้ (2 ทิโมธี 3:7) นั่นไม่ใช่คำแนะนำ มีที่สำหรับความชำนาญที่คริสเตียนทุกคนควรจะปรารถนาที่จะได้มา มีบางสิ่งที่คุณจะต้องทำให้สมบูรณ์ก่อนที่พระเจ้าจะสามารถอนุญาตให้คุณเคลื่อนไปยังสิ่งที่สูงกว่าในโลกฝ่ายวิญญาณได้ และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงต้องได้รับการฝึกฝนในพระคำ

ในเอเฟซัส 4:11-12 อาจารย์เปาโลได้บอกเราถึงวัตถุประสงค์ของของประทานการรับใช้ทั้งห้าประการ ซึ่งพระเยซูได้ทรงประทานให้แก่คริสตจักร นั่นก็เพื่อไว้สำหรับฝึกฝน หรือ “เตรียม” คนของพระเจ้า และเพื่อที่เราจะมีความชำนาญ “ของประทานของพระองค์ ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้…”

อย่าดำเนินชีวิตที่อยู่บน “การเดินทาง” เท่านั้น ในการแสวงหาสิ่งเดิมๆ บนระดับเดียวกันเป็นเวลานานหลายปี มีบางสิ่งที่คุณควรจะมีความช่ำชอง และเมื่อคุณสามารถทำได้ ก็จะเลื่อนไปสู่ระดับต่อไป ไปยังบางสิ่งที่สูงกว่า ความสำเร็จนั้นวัดได้บนระดับที่ต่างกัน เมื่อคุณได้รับการฝึกฝน คุณจะสามารถบอกได้ว่าคุณประสบความสำเร็จหรือไม่จากผลลัพธ์ที่คุณทำบนพื้นฐานของระดับการฝึกฝนที่คุณอยู่

ยิ่งคุณยอมจำนนตัวคุณเองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคำของพระเจ้ามากเท่าใด ขั้นตอนการฝึกฝนของคุณ และการได้รับความชำนาญในระดับของการฝึกฝนก็จะเร็วมากขึ้นเท่านั้น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของประทานการรับใช้ที่ให้แก่พระกายของพระคริสต์ เพื่อที่คริสตจักรจะถูกสอน ฝึกฝน เตรียมพร้อม และรับกำลังเพื่อการงานแห่งพันธกิจนั้น ข้าพระองค์รับเอาโอกาศจากพระคำและพระพรทั้งหลายของพระวิญญาณ ซึ่งข้าพระองค์ได้รับการฝึกฝนเพื่อชีวิตแห่งชัยชนะ ความสำเร็จ การพัฒนา และความยิ่งใหญ่ที่ต่อเนื่อง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 13:17; 2 ทิโมธี 3:16; ฮีบรู 5:13-14


Comments are closed