เสาร์ ที่ 12 กันยายน 2015

ฝากไว้กับพระคำ
Commended To The Word

“พี่น้องทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับพระดำรัสแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์ก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาผู้ที่ทรงแยกตั้งไว้” (กิจการ 20:32)

    อาจารย์เปาโลไม่สามารถคิดถึงวิธีในการอวยพรพี่น้องในเมืองเอเฟซัส ได้ดีกว่าการฝากพวกเขาไว้กับพระคำของพระเจ้า ในฐานะคริสเตียน เราบังเกิดจากพระคำ (1 เปโตร 2:23) พระคำได้ให้กำเนิดกับเรา ดังนั้นชีวิตของเราสามารถถูกสร้างขึ้นและคงรักษาไว้โดยพระคำเท่านั้น จากนาทีที่คุณได้ให้พระเยซูมาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของคุณ การเริ่มของกระบวนการเสริมสร้างได้เริ่มต้นขึ้น พระคำสร้างวิญญาณ ความคิด ร่างกาย การเงิน และทุกส่วนในชีวิตของคุณ

ยิ่งไปกว่านั้น พระคำยังสามารถ “ให้” มรดกด้วยกันกับบรรดาผู้ที่ทรงแยกตั้งไว้ นี่เป็นความคิดที่น่าสนใจ พระวิญญาณของพระเจ้า ผ่านทางอาจารย์เปาโล ได้เขียนสิ่งนี้ให้กับคริสตจักร ทำไมพระองค์จึงบอกสิ่งนี้แก่คริสเตียนที่มีมรดกในพระเยซูคริสต์แล้ว? อันดับแรก ต้องเข้าใจว่าพระองค์ไม่ได้กำลังพูดถึงความเป็นเจ้าของในมรดก แต่กำลังพูดถึงมรดกถูกมอบไว้ในมือของคุณ

ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะเป็นผู้สิทธิที่ถูกต้องในมรดก อาทิ ที่ดิน แต่ไม่เคยได้ไปยังที่แห่งนี้ บางทีอาจเป็นเพราะปัญหาที่มีคนกล่าวอ้างในพื้นที่เดียวกันนั้น ในทางเดียวกันถึงแม้ว่าทุกสิ่งเป็นของคุณแล้วในพระเยซูคริสต์ แต่ก็ยังมีผู้ที่ถือสิทธิอำนาจอยู่ นั่นคือซาตานและสมุนของมัน ผู้ที่พยายามดึงคนของพระเจ้าออกจากการชื่นชมในมรดกของพวกเขา พระคำของพระเจ้าสามารถมอบมรดกของคุณไว้ที่มือของคุณ เพื่อให้เพลิดเพลินในมรดกนั้นได้ ไม่ว่าศัตรูจะทำอย่างไรก็ตาม

ถ้าคุณภาวนาพระคำของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่คุณจะถูกสร้างขึ้นเพื่อความสำเร็จ ความยอดเยี่ยม และชีวิตแห่งชัยชนะ พระคำยังมอบสิ่งที่เป็นของคุณอย่างถูกต้องในพระคริสต์ไว้ในมือของคุณ ดังนั้นจงเปิดความหิวกระหายของคุณในพระคำ ใส่ความคิดของคุณให้เต็มด้วยพระคำจนกระทั่งคุณซึมซับเอาพระคำอย่างท่วมท้น และคุณจะถูกปรับให้คิดจากมุมมองของพระคำเท่านั้น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ด้วยความเชื่อ ความถ่อมใจ และความยินดี ข้าพระองค์รับเอาพระคำของพระองค์ ซึ่งสามารถสร้างข้าพระองค์ขึ้นและนำมาซึ่งสิ่งที่เป็นของข้าพระองค์ในพระคริสต์ พระคำของพระองค์เกิดผลในข้าพระองค์ในวันนี้ สร้างภายในข้าพระองค์ถึงสิ่งที่ได้กล่าวไว้แล้ว ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:21; 1 ทิโมธี 4:15-16


Comments are closed