วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม  2020

ผู้ลำเลียงพระพรที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว
Sanctified Conveyor Of Blessings

เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรเจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โต แล้วเจ้าจะเป็นพร (ปฐมกาล 12:2)

ในฐานะคริสเตียนคุณต้องมีการตระหนักรู้ของคนที่ได้รับพระพร จงกล่าวยืนยันเสมอว่าคุณได้รับพระพรและได้รับความโปรดปรานอย่างมากทุกที่ ทุกเวลา และทุกสถานการณ์ เมื่อคุณมีความตระหนักรู้นี้ ไม่ว่าคุณจะสมัครอะไร หรือไปที่ไหน และถูกปฏิเสธ คุณก็จะไม่กระวนกระวายใจ นั่นเป็นเพราะคุณรู้ว่าคุณเป็นใครและคนที่ปฏิเสธคุณไม่ได้รู้เช่นนั้น ถ้าพวกเขารู้จักคุณพวกเขาก็จะไม่ปฏิเสธคุณ

ลองนึกถึงภาพพระเยซูที่บ่อน้ำที่สะมาเรีย เมื่อพระองค์ขอน้ำดื่มจากผู้หญิงคนหนึ่ง เธอปฏิเสธ เธอพูดว่า “คุณไม่ควรจะขอน้ำจากฉัน เพราะว่าคุณเป็นชาวยิวและฉันเป็นชาวสะมาเรีย (ยอห์น 4:9) เธอปฏิเสธพระเยซู! ทำไม? เธอไม่รู้ว่ากำลังพูดกับพระเมสสิยาห์อยู่ แต่องค์เจ้านายก็ไม่ได้โกรธเคือง พระองค์เพียงแต่พูดกับเธอว่า ถ้า​เธอ​รู้​จัก​ของ​ที่​พระ​เจ้า​ประ​ทาน และ​รู้​จัก​ผู้​ที่​พูด​กับ​เธอ​ว่า ขอ​น้ำ​ให้​เรา​ดื่ม​บ้างก็​คง​จะ​ขอ​จาก​ท่าน​ผู้​นั้น และ​ผู้​นั้น​ก็​คง​จะ​ให้​น้ำ​ดำ​รง​ชีวิต​แก่​เธอ(ยอห์น 4:10)

พระเยซูรู้ว่าพระองค์เป็นใคร ดังนั้นพระองค์จึงไม่ได้รู้สึกอะไรกับการถูกปฏิเสธ ลูกของพระเจ้าสามารถถูกปฏิเสธได้ นั่นคือธรรมชาติที่แท้จริงของเขาในพระคริสต์ไม่เป็นที่รู้จัก เขาเองก็อาจไม่รู้จักตัวเองด้วยซ้ำ แต่เมื่อคุณค้นพบว่าคุณเป็นทายาทของพระเจ้า เป็นผู้ลำเลียงความเป็นจริงของพระเจ้าที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว สิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนไป คุณจะไปทุกแห่งหนด้วยความกล้าหาญและถ้าที่ไหนปฏิเสธคุณ นั่นก็จะไม่มีความหมายอะไรต่อคุณ คุณจะพูดว่า “ถ้าเพียงแต่พวกเขารู้จักฉัน!”

พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า “เราจะอวยพรเจ้าและทำให้เจ้าเป็นพระพร” คุณเป็นเชื้อสายของอับราฮัม นั่นหมายความว่าถ้าคุณอยู่ในสถานที่ใด สถานที่ดังกล่าวก็ได้รับพร อิทธิพลของพระเจ้าเข้าไปในสถานที่ที่คุณไปและผู้คนที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วย มีบางสิ่งบางอย่างที่ติดตามคุณไป นั่นถูกเรียกว่า “พระพร” นั่นคือพระคุณ! เมื่อคุณเดินเข้าไปในตึก ความรอดก็เข้ามาในบ้านหลังนั้น! พระพรเริ่มปรากฏขึ้น สาธุการแด่พระเจ้า!

ดังนั้นการที่คุณถูกปฏิเสธตำแหน่งงานหรือสัญญาทางธุรกิจไม่ได้ทำให้คุณเป็นผู้แพ้ ไม่ใช่เลย! งานหรือธุรกิจของคุณเป็นโอกาสที่คุณจะอวยพรโลกของคุณ เป็นประตูสู่โลกของคุณเพื่อสำแดงความเป็นตัวของคุณและความสมบูรณ์แบบที่พระเจ้าวางไว้ในระบบของคุณ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันเป็นหีบห่อแห่งพระพรของพระเจ้า ฉันแจกจ่ายความเป็นจริงนิรันดร์แก่โลกของฉัน! ฉันเกิดผลและมีประสิทธิผลในสิ่งที่ดีทุกอย่าง ด้วยการผลิตผลแห่งความชอบธรรม ทำให้คนเข้าสู่ความรอดและส่งผลกระทบทางบวกต่อโลกของฉันด้วยความสมบูรณ์แบบของพระวิญญาณ ฉันรู้ว่าฉันเป็นใคร! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:1 เปโตร 2:9; เอเฟซัส 1:3; ปฐมกาล 12:3


Comments are closed