ศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม 2014

ผู้รับประโยชน์จากความโปรดปรานที่เหนือธรรมชาติของพระองค์
Beneficiaries Of His Supernatural Favour

“พระองค์ทรงลุกขึ้นสงสารศิโยน เพราะถึงเวลาที่จะทรงพระกรุณาเธอ เออ เวลากำหนดมาถึงแล้ว” (สดุดี 102:13)

    โนอาห์ได้เป็นตัวอย่างอย่างดีให้กับเรา ในการเป็นคนที่เดินในความโปรดปรานของพระเจ้า ปฐมกาล 6:8 บอกเราว่า “แต่โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเจ้า” ดังนั้นเมื่อพระเจ้าตัดสินใจที่จะทำลายโลกนี้โดยน้ำ พระองค์ได้บอกให้โนอาห์ต่อเรือเพื่อปกป้องเขาจากการทำลายนั้น ไม่สำคัญว่าฝนจะตกมากแค่ไหนหรือการทำลายที่เกิดขึ้นกับคนในโลกนี้จะมากเท่าไรก็ตาม น้ำเดียวกันนั้นทำให้เรือของโนอาห์ลอยสูงขึ้น เขาไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับน้ำที่ท่วม เพราะว่าเขาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า

โรม 5:17 บอกเราให้รู้ว่าพระเจ้าได้ประทานพระคุณอย่างล้นเหลือให้กับเรา หมายความว่าเราอยู่ในความโปรดปรานของพระองค์ คุณจึงถูกคาดหวังให้ดำเนินชีวิตและเดินในการตระหนักถึงการที่เป็นผู้ที่ได้รับความโปรดปรานของพระเจ้า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ จงปฏิเสธที่จะกลัว คุณไม่ได้เป็นของโลกนี้ คงรักษาความเข้าใจนี้ไว้ ไม่เช่นนั้นคุณจะเดินตรงข้ามกับพระคำของพระเจ้าโดยไม่ตั้งใจ และทำให้ตัวของคุณเองต้องเผชิญกับความท้าทาย ความยากลำบาก และความกดดันโดยไม่จำเป็น เพราะว่าคุณไม่ได้ดำเนินชีวิตในการตระหนักถึงความโปรดปรานของพระเจ้า

การเดินในความโปรดปรานไม่ได้หมายความว่าน้ำท่วมจะไม่มาถึง จำไว้ว่า พระเจ้าได้เตือนโนอาห์ถึงเหตุการณ์น้ำท่วมก่อนที่จะเกิดขึ้น และได้สั่งเขาให้สร้างเรือและอยู่ในเรือนั้น คงจะเป็นความโง่เขลาสำหรับโนอาห์ในการอธิษฐานสั่งน้ำไม่ให้ท่วมแทนที่จะทำตามพระคำในการสร้างและอยู่ในเรือนั้น จงดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของพระองค์ คือพระคำ และคุณจะไม่มีทางเสียเปรียบในชีวิตได้เลย เพราะว่าคุณได้พบกับความโปรดปรานของพระเจ้า

มีบางคนที่คิดว่าถ้าทุกสิ่งดำเนินไปด้วยดี นั่นคือการที่คุณได้พบกับความโปรดปรานของพระเจ้า ไม่ใช่ แต่เป็นความโปรดปรานของพระเจ้าเหนือชีวิตของคุณที่ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดี และไม่ใช่ตรงกันข้ามกัน พระเจ้าทรงต้องการให้คุณตระหนักในข้อนี้ ในการที่จะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่ถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้คุณ! ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณก็ตาม คุณสามารถชนะได้ เพราะว่าคุณคือผู้ที่พระเจ้าทรงรักและมีพระคุณที่เหนือธรรมชาติ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ความโปรดปรานของพระเจ้าทำงานภายในและผ่านทางข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับพระคุณอย่างเหลือล้น ดังนั้น ข้าพเจ้าเดินในความชอบธรรมและการครอบครอง! ข้าพเจ้าคือผู้ที่ได้รับพระคุณที่เหนือธรรมชาติและความรักที่ไม่มีวันสูญสิ้นไปของพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 1:16; 1 ทิโมธี 4:14


Comments are closed