พฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2018
ผลดีแห่งแผ่นดิน
The Good Of The Land

“ถ้าพวกเจ้าเต็มใจและเชื่อฟัง เจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดิน” (อิสยาห์ 1:19)

    สดุดี 33:5 กล่าวว่า “…แผ่นดินโลกเต็มด้วยความดีของพระเยโฮวาห์” นี่หมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลในสถานที่อยู่ของคุณ ที่ๆคุณอยู่เป็นที่ที่ดีแล้ว มีความดีของพระเจ้ามากมายที่พร้อมอยุ่สำหรับคุณและเพื่อคุณ เป็นเรื่องน่าเศร้าที่มีเพียงบางคนเท่านั้นจะชื่นชมกับผลดีแห่งแผ่นดิน เหตุผลง่ายๆก็คือ พวกเขาไม่ได้เดินในความสว่างของพระคำพระเจ้า หลายคนมองดูที่รัฐบาลหรือสังคมเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดี แต่พระคำของพระเจ้าไม่ได้กล่าวว่าเจ้าจะได้กินผลดีที่รัฐบาลจัดให้!

ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลหรือสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ มีผลดีในแผ่นดินที่คุณอาศัยอยู่ และมีมากพอให้คุณชื่นชม พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของที่ดินและพระองค์กำลังบอกคุณว่ามีผลดีในแผ่นดิน ทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือ อาศัยในพระคำของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า ถ้าพวกเจ้าเต็มใจและเชื่อฟัง เจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดิน

1 เปโตร 1:14-15 เช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟัง อย่าประพฤติตามกิเลสตัณหา อันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีต แต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไร พวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้น ในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ พระเจ้าไม่ได้เห็นคุณเป็นคนไม่เชื่อฟัง พระองค์เรียกคุณว่าเป็นคนที่เชื่อฟัง และยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงเรียกคุณเดินในคำสอนของพระคริสต์ที่คุณต้องเชื่อฟัง “…แต่บัดนี้ท่านมีใจเชื่อฟังหลักคำสอนนั้นซึ่งทรงมอบไว้แก่ท่าน” (โรม 6:17 ThaiKJV)

เราเป็นผู้ทำตามพระคำของพระเจ้า เราใช้พระคำ และอาศัยในพระคำ ดังนั้นเรากินผลดีแห่งแผ่นดิน เราชื่นชมในมรดกของเราผ่านพระคำ พระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ฉันเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ โลกนี้เป็นของฉัน ปราสาทบนยอดเขาพันยอดเป็นของฉัน ทั้งเงินและทอง ดังนั้นสิ่งดีทุกอย่างสามารถมายังฉันได้ พระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้เลี้ยง ข้าพเจ้าไม่ขัดสน พระสิริจงมีแด่พระเจ้า

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:21-25; 1 เปโตร 1:14-15


Comments are closed