วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2019

ปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการสำหรับความสำเร็จ
Important Factors For Success

“โดยปัญญา บ้านจึงถูกสร้างขึ้น และโดยความเข้าใจ มันก็ถูกสถาปนาไว้ โดยความรู้ ห้องทั้งหลายก็เต็มไปด้วยทรัพย์ล้ำค่าและน่าชื่นชมทั้งสิ้น” (สุภาษิต 24:3-4)

     ข้อพระคัมภีร์หลักของเราเน้นองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการสำหรับการสร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จ นั่นคือปัญญา ความเข้าใจ และความรู้ ข้อนี้พูดว่าโดยปัญญา “บ้าน” จึงถูกสร้างขึ้น บ้านอาจเปรียบกับชีวิต ธุรกิจ อาชีพ ครอบครัว หรือองค์กรใดๆ ของคุณ ลองไปไกลกว่านั้นอีกสักนิดที่จะกล่าวว่าเมื่อบ้านถูกสร้างสถาปนาขึ้นโดยความเข้าใจ และโดยความรู้ คุณก็นำความมั่งคั่งเข้าไปในนั้น

ปัญญาเป็นการหยั่งรู้ในความรู้ การหยั่งรู้ในความลับและความลึกลับของชีวิต พระคัมภีร์กล่าวไว้ในสุภาษิต 4:7 ว่าปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นต้นทุนที่คุณต้องการเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิต “จุดเริ่มต้นของปัญญาเป็นอย่างนี้คือ จงเอาปัญญา ไม่ว่าเจ้าจะได้อะไรก็ตาม จงเอาความรอบรู้ไว้”

โปรดสังเกตว่าข้อนี้ไม่ได้หยุดที่จะกำชับคุณให้ได้รับปัญญา แต่ยังกล่าวต่อไปอีกว่า “ควบคู่ไปกับปัญญา จงเอาความเข้าใจ” ความเข้าใจฝ่ายวิญญาณมีความสำคัญพอๆ กับปัญญาในการสร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จ

คุณอาจมีปัญญาในการเริ่มต้นบางสิ่ง แต่คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจในการสถาปนามันขึ้นมา และหลังจากนั้นก็ความรู้ในการสร้างความก้าวหน้าที่ต่อเนื่องจากพระสิริสู่พระสิริ ในโคโลสี 1:9 ผ่านทางอัครทูตเปาโลพระวิญญาณได้อธิษฐานขอให้เราเต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าในสรรพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณทั้งหมด ความรู้ในที่นี้คือมีความรู้ที่แน่นอนหรือบริบูรณ์ของพระเจ้า ผ่านทางความรู้แบบนี้คุณจะทำให้ชีวิตของคุณเปี่ยมไปด้วยพระสิริ นั่นคือชีวิตของคุณ (บ้าน) เต็มไปด้วยความมั่งคั่งอันล้ำค่าและน่ารื่นรมย์

ปัญญา ความเข้าใจ และความรู้ไปด้วยกัน คุณต้องการทั้ง 3 อย่างเพื่อจะมีประสิทธิภาพและดำเนินชีวิตที่พิเศษของความสำเร็จ การครอบครอง ชัยชนะและความเป็นเลิศที่พระเจ้าได้กำหนดไว้สำหรับคุณ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่ทรงล้ำค่า ขอบพระคุณสำหรับการประทานพระวิญญาณแห่งสติปัญญา ความเข้าใจ และความรู้ให้แก่ข้าพระองค์ ตอนนี้ข้าพระองค์เต็มไปด้วยความรู้แห่งน้ำพระทัยของพระองค์ในสรรพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณเพื่อจัดการชีวิตอย่างยอดเยี่ยม ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:9; สุภาษิต 8:1-14


Comments are closed