อาทิตย์ ที่ 6 กรกฎาคม 2014

ปลูกฝังนิสัยที่ชอบธรรม
Cultivating Godly Habits

“เปาโลจึงเข้าไปในธรรมศาลานั้นตามอย่างเคย และท่านได้อ้างข้อความในพระคัมภีร์ โต้ตอบกับเขา…” (กิจการ 17:2)

    นิสัยบางอย่างโปรแกรมคุณในแง่บวกสำหรับความสำเร็จ ในขณะที่นิสัยอื่นๆ โปรแกรมคุณในแง่ลบสำหรับความล้มเหลว ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนคนหนึ่ง นอนดึกเพื่อดูภาพยนตร์ เขากำลังโปรแกรมตัวของเขาเองแบบผิดๆ เขาไม่สามารถคาดหวังว่าตัวเองจะเป็นเหมือนคนที่ทบทวนบทเรียนตอนกลางคืนและใช้เวลาของเขาอย่างฉลาด นักเรียนในแบบหลังก็จะเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม ในขณะที่คนแรกก็จะเป็นนักเรียนธรรมดาหรือรั้งท้าย

มนุษย์เกิดขึ้นมาพร้อมกับสัญชาตญาณ “ตามธรรมชาติ” พวกเขาเกิดขึ้นมาในโลกเป็นทารกที่ยังไม่มีวัฒนธรรมและไม่ได้รับการฝึก ในขณะที่เขาเจริญเติบโตขึ้น สิ่งที่อยู่ภายใน “ตามธรรมชาติ” นั้นจะทำให้พวกเขารับเอานิสัยที่ไม่ดีเร็วกว่านิสัยที่ดี สิ่งนี้อธิบายว่าทำไมเด็กจึงเริ่มต้นโกหกโดยไม่จำเป็นต้องมีใครสอนเขาว่าจะโกหกได้อย่างไร และเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆ ก็จะสร้างบุคลิกลักษณะของเขา ดังนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่า “จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น” (สุภาษิต 22:6) เด็กๆจะต้องได้รับการสอนนิสัยที่ชอบธรรม

ยิ่งคุณอายุมากขึ้นเท่าไร การเปลี่ยนนิสัยของคุณก็จะยากขึ้นเท่านั้น ผู้ใหญ่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เพราะว่าเขามีวิถีชีวิตแล้ว และในการที่จะเปลี่ยนแปลง เขาจะต้องได้รับสิ่งใหม่ เขาจะสามารถได้รับโอกาสของวิถีชีวิตใหม่ได้เมื่อเขาบังเกิดใหม่เท่านั้น นั่นคือเวลาที่เขาได้รับชีวิตใหม่ และองค์พระผู้เป็นเจ้าใหม่เหนือชีวิตของเขา

ถ้าคุณไม่มีความสุขเพราะว่านิสัยที่ไม่ดี อย่ารู้สึกท้อแท้ แต่จงตระหนักว่านิสัยนั้นเป็นเพียงการกระทำซ้ำๆ ถ้าคุณจะแทนที่นิสัยไม่ดีด้วยนิสัยที่ดี คุณจะต้องกำจัดอันที่คุณไม่ชอบ

พระคัมภีร์กล่าวว่าความบาปจะไม่มีอำนาจเหนือคุณ (โรม 6:14) พระคำของพระเจ้าได้ประทานให้แก่เราเพื่อนำความคิด นิสัย คุณลักษณะของคุณ และสร้างชีวิตของคุณขึ้น ไม่ว่าคุณปรารถนาที่จะปลูกฝังนิสัยที่ชอบธรรมใดก็ตาม คุณสามารถทำได้ ใช้เวลามากขึ้นในพระคำของพระเจ้าและในการอธิษฐาน และชีวิตของคุณจะเป็นไปตามน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่มีความสามารถทำให้ข้าพระองค์เป็นในสิ่งที่ได้กล่าวไว้ พระเยซูคริสต์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะอยู่ในการจองจำของนิสัยหรือวิถีชีวิตใดก็ตามที่ขัดแย้งต่อพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์มีผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่สถิตภายในข้าพระองค์ และพระองค์ทรงนำและทำให้ข้าพระองค์จำเริญขึ้นจากภายใน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 2:13; เอเสเคียล 36:27


Comments are closed