อาทิตย์ ที่ 19 ตุลาคม 2014

ปลูกฝังคุณลักษณะที่ยอดเยี่ยม
Cultivate An Excellent Character

“รูเบนเอ๋ย เจ้าเป็นบุตรหัวปีของเรา เป็นกำลังและเป็นผลแรกแห่งเรี่ยวแรงของเรา เป็นยอดแห่งความมีเกียรติและยอดของความรุนแรง เจ้าไม่มั่นคงเหมือนดั่งน้ำ จึงเป็นยอดไม่ได้ ด้วยเจ้าล่วงเข้าไปถึงที่นอนบิดาของเจ้า เจ้าทำให้ที่นอนนั้นเป็นมลทิน เขาล่วงเข้าไปถึงที่นอนของเรา” (ปฐมกาล 49:3-4)

    เป็นไปได้ที่ใครบางคนจะมีความสามารถหรือของประทานในความสามารถหนึ่ง แต่เมื่อความสามารถนั้นมีความจำเป็น คนนั้นไม่ได้รับการเลือกเพราะว่าเขาหรือเธอไม่ได้มีคุณลักษณะที่ถูกต้อง ถ้าคุณเสริมสร้างจิตใจของคุณและพัฒนาโครงสร้างความคิดที่ถูกต้องแล้ว ไม่นานนักคุณจะเห็นการสำแดงออกในคุณลักษณะชีวิตของคุณ โครงสร้างทางความคิดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการจินตนาการหรือการให้เหตุผล แต่คือท่าทีซึ่งคุณปลูกฝังในเวลานานที่ควบคุมการกระทำของคุณ

ยกตัวอย่างเช่นบางคนมีเสียงที่ดีมาก แต่เขาไม่สามารถสร้างบทเพลงที่ดีได้ ไม่ใช่ว่าเสียงของเขาไม่ดี แต่เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รับการฝึกฝนและฝึกหัดเพื่อใช้ของประทานของเขาให้ได้มากที่สุด เราได้อ่านเกี่ยวกับรูเบนในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น คุณลักษณะชีวิตและความสามารถของรูเบนขัดแย้งกัน เขาเป็นผลแรกแห่งเรี่ยวแรงของยาโคบ ความยอดเยี่ยมในสติปัญญาของเขา นั่นหมายความว่ายาโคบได้ลงทุนเวลากับเขามาก แต่เขาไม่มั่นเคงเหมือนดั่งน้ำ ดังนั้น เขาจึงไม่สามารถเกิดผลดีได้

คำในภาษาฮีบรูสำหรับ “ไม่มั่นคง” คือคำว่า “Pachaz” ซึ่งมีความหมายว่าเป็นฟอง ไม่ได้รับการควบคุมและการฝึกฝน รูเบนเป็นคนที่ไว้วางใจไม่ได้เหมือนกับน้ำที่เป็นฟอง เขามีความสามารถในการจะเป็นคนที่มีอิทธิพลและจำเริญขึ้น แต่คุณลักษณะชีวิตของเขาทำให้เขาไม่สามารถจำเริญขึ้นได้

ความสามารถในการรับหน้าที่ได้มากขึ้นเพราะความสามารถของคุณคือคุณลักษณะชีวิตที่ยอดเยี่ยม นั่นหมายความว่าคุณพึ่งพาได้และเมื่อมีการคิดเริ่มต้นทำอะไรใหม่ คุณก็จะได้รับการคิดถึงก่อน แต่มีคนเหล่านั้นที่ไม่เคยได้รับการคิดถึงให้รับผิดชอบ เพราะว่าพวกเขาพึ่งพาไม่ได้

กลายเป็นคุณที่ดีที่สุดโดยการปลูกฝังคุณลักษณะชีวิตที่ถูกต้อง ภายในคุณคือขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ คุณมาเกิดในโลกนี้ด้วยบุคลิกที่พิเศษ มีบางสิ่งที่คุณมีซึ่งไม่มีใครในโลกนี้ที่มี ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะค้นพบที่ของคุณ และเป็นตัวคุณที่ดีที่สุด

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการลงทุนของพระคำพระองค์ในข้าพระองค์ และฝึกฝนให้ข้าพระองค์รับผ่านทางพระวิญญาณ ซึ่งช่วยให้ข้าพระองค์สร้างคุณลักษณะที่ยอดเยี่ยม ข้าพระองค์ตระหนักและฉวยโอกาสแห่งพระคุณของพระองค์ในข้าพระองค์ที่จะทำมากขึ้น และรับความยิ่งใหญ่ที่สูงขึ้น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 119:9; ดาเนียล 6:3; กิจการ 20:32


Comments are closed