อังคารที่ 10 กันยายน 2013

ประกาศข่าวประเสริฐโดยปราศจากความกลัว!
Preach The Gospel Without Fear!

“…อย่ากลัวเลย แต่จงกล่าวต่อไป อย่านิ่งเสีย เพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจต่อสู้ทำร้ายเจ้า ด้วยว่าคนของเราในนครนี้มีมาก” (กิจการ 18:9-10)

    มีคนเป็นล้านๆคนในประเทศต่างๆทั่วโลกนี้ที่ยังไม่เคยได้ยินถึงข่าวประเสริฐ โดยหลักแล้วเป็นเพราะว่าในประเทศเหล่านั้นรัฐบาลได้ใช้อาวุธของความกลัว การข่มเหง และการข่มขู่ เพื่อกดดันและห้ามประกาศข่าวประเสริฐ กิจการ 4:12 บอกเราว่า “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” ดังนั้นเราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐโดยไม่กลัว โดยรู้ว่าไม่มีทางอื่นอีกแล้วสำหรับความรอด

ไม่ควรที่การข่มขู่ของโลกนี้จะทำให้คุณหวั่นไหว หรือห้ามคุณจากการประกาศข่าวประเสริฐ เมื่อความเชื่อของคุณหยั่งรากอย่างมั่นคงในพระคำ พระเจ้าของเราคือพระเจ้าของจักรวาลนี้ พระองค์ทรงเป็นเจ้าของโลกและฤทธิ์เดชทั้งหมด พระองค์ทรงเป็นผู้ปกป้องคุณ ดังนั้นไม่มีพลังหรืออำนาจใดในโลกนี้จะสามารถทำร้ายหรือทำอันตรายคุณในการประกาศข่าวประเสริฐได้

โมเสสโดยปราศจากความกลัวได้เผชิญหน้ากับฟาโรห์ด้วยถ้อยคำของพระเจ้า แต่ฟาโรห์ก็ไม่สามารถฆ่าเขาได้ ถึงแม้ว่าเขาจะมี “อำนาจทางการเมือง” ในการที่จะสั่งประหารโมเสสได้ ทำไมเขาไม่สามารถทำได้? โมเสสได้รับภารกิจมาจากพระเจ้า และความเข้าใจถึงความสำคัญของภารกิจนั้นได้ทำให้เขาปราศจากความกลัว พระเจ้าทรงปกป้องคุณในการเป็นผู้นำวิญญาณ จำสิ่งที่เราได้อ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น พระเจ้ากำลังปลอบประโลมคุณด้วยถ้อยคำเดียวกันนี้ หนุนใจคุณให้ประกาศข่าวประเสริฐอย่างไม่หวั่นไหว

จงอย่าให้ความกลัวในมนุษย์หรือรัฐบาลมาดึงคุณไว้จากความเชื่อและการประกาศข่าวประเสริฐอย่างที่คุณควรจะทำ ข่าวประเสริฐจะต้องถูกนำออกไปถึงคนทั่วทุกมุมโลก ในการทำเช่นนี้ได้ เราจะต้องปราศจากความกลัว โดยรู้ว่าเรากำลังทำงานอยู่ภายใต้คำสั่งของพระองค์ ผู้ซึ่งพระนามนั้นยิ่งใหญ่กว่าทุกสถานการณ์ สิทธิอำนาจ การปกครอง หรือพลังใดๆ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณของพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เดินในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์ และในความตระหนักถึงความรับผิดชอบของข้าพระองค์ในฐานะผู้รับใช้แห่งการคืนดีกัน ข้าพระองค์อธิษฐานสำหรับทุกคนทั่วทั้งโลกนี้ ที่อยู่ในศาสนาที่เป็นศัตรูกับข่าวประเสริฐ ที่ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์จะทำงานภายในเขาเพื่อยืนยันพระคำของพระองค์ และในความเชื่อ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 43:5; อิสยาห์ 54:16-17; เอเฟซัส 1:3


Comments are closed