อาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2017
บรรยากาศแห่งความยินดี
Joyful Atmosphere
“ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย” (กาลาเทีย 5:22-23)

     “ผลของพระวิญญาณ” ที่ใช้ในข้อพระคำตอนต้นนั้นมีความหมายว่าผลผลิตที่อยู่ในวิญญาณของมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ หนึ่งในนั้นคือความยินดี ความยินดีเป็นบางสิ่งที่คุณมีอยู่ภายในคุณ คุณสามารถมีความยินดีได้อยู่เสมอ โดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยรอบ บางคนอาจกล่าวว่า “ฉันรู้สึกยากที่จะมีความยินดี ความยากลำบากที่ฉันกำลังเจอนั้นรุนแรงเกินกว่าที่ฉันจะมีความสุขได้” แต่นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง พระคำกล่าวว่า “พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง” (ยากอบ 1:2)

ความยินดีเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความพึงพอใจ และความสุข ความยินดีมีพลัง และคุณสามารถเติมบ้านของคุณให้เต็มด้วยความยินดีได้ คุณสามารถควบคุมบรรยากาศ และนำความสุขไปในที่ซึ่งมีความโกรธ ความเศร้าโศก และความหม่นหมอง ซาตานไม่มีส่วนและไม่สามารถยืนต่อสู้ได้ในบรรยากาศแห่งความยินดี พระคำกล่าวว่าความยินดีของพระเจ้าเป็นกำลังของคุณ (เนหะมีย์ 8:10) ความยินดีของพระเจ้าที่อยู่ในวิญญาณของคุณเป็นกำลังที่คุณต้องการในการมีชัยชนะเหนือศัตรูและความยากลำบาก

แสดงออกถึงความยินดี ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร คุณไม่จำเป็นต้องมีคนเล่นตลกให้คุณดูเพื่อที่จะมีความยินดีของพระเจ้า! เพียงแต่ให้ความยินดีนั้นออกมาจากวิญญาณของคุณ! ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมาถึงบ้านจากที่ทำงาน คุณสามารถทำให้มีบรรยากาศแห่งความยินดีได้โดยการประกาศถึงการกลับบ้านของคุณด้วยความตื่นเต้น “สรรเสริญพระเจ้า ฉันถึงบ้านแล้ว! ช่างเป็นวันที่ดีอะไรเช่นนี้ ฉันเต็มด้วยพระพรและเป็นที่โปรดปรานในพระคริสต์!” คุณสามารถเข้ามาด้วยการร้องเพลง ร้องเพลงบทใหม่ในใจของคุณถวายแด่พระเจ้า ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คนอื่นๆ ในบ้านของคุณจะมีความยินดีร่วมไปกับคุณ เพราะว่าความยินดีนั้นติดต่อกันได้

พูดความสุข หัวเราะบ่อยๆ พระคำกล่าวว่า “ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี…” (สุภาษิต 17:22) นอกเหนือจากการที่จะทำให้คุณสุขภาพดี วิญญาณที่ยินดียังทำให้วิญญาณของคุณได้รับกำลังโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้เป็นการง่ายที่คุณจะได้รับการสำแดงจากพระเจ้า ดังนั้นรักษาบรรยากาศแห่งความยินดีภายในคุณ และรอบตัวคุณเสมอ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ความยินดีของพระเจ้าเป็นกำลังของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามีความยินดีในพระองค์ในวันนี้ เพราะว่าพระองค์เติมเต็มชีวิของข้าพเจ้าด้วยความดีของพระองค์ ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะกังวลในสิ่งใดเลย เพราะว่าในพระคริสต์นั้น ทุกสิ่งเป็นของข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้ามีความยินดีในพระองค์ ตื่นเต้นว่าพระองค์อยู่ในชีวิตของข้าพเจ้า ในพระองค์นั้นข้าพเจ้ามีชีวิต และเคลื่อนไหว และดำเนินชีวิตอยู่! สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 16:11; ยอห์น 14:27


Comments are closed