พุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2017

นำออกมาจากบ่อเก็บน้ำของคุณ
Pull From Your Reservoir
“จงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น..”. (โคโลสี 3:16)

    การตอบสนองของคุณต่อปัญหาและความยากลำบากของชีวิตขึ้นอยู่กับพระคำของพระเจ้าที่อยู่ภายในคุณ บ่อเก็บน้ำของพระคำที่เก็บอยู่ในวิญญาณของคุณ ในวันที่วิกฤต คุณจะต้องนำออกมาจากบ่อเก็บน้ำแห่งพระคำภายในคุณ หมายความว่าการตอบสนองของคุณจะพร้อมเสมอ ได้รับการตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าโดยพระคำยกตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในที่ทำงาน หรือในสภาพการเงินของคุณ หรือสุขภาพของคุณ การตอบสนองของคุณจะเป็นอย่างไร? การตอบสนองของคุณจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณได้เก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำของคุณ

ถ้าคุณตั้งโปรแกรมของตัวคุณเองผ่านทางพระคำที่เก็บสะสมไว้เป็นเวลานานหลายปี ในความเข้าใจว่าไม่ว่าอะไรจะเข้ามา ผู้ที่อยู่ภายในคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ ก็จะไม่มีที่สำหรับความกลัว ถ้าคุณตั้งโปรแกรมตัวคุณเองให้เข้าใจว่าคุณเป็นผู้รับส่วนในธรรมชาติของพระเจ้า มีสภาพเหมือนพระองค์ คุณก็จะไม่กลัว แต่คุณจะเริ่มต้นเผยพระวจนะและประกาศพระคำในสถานการณ์นั้น และเหนือสถานการณ์นั้น

พระคำของพระเจ้าที่คุณได้เรียนรู้ รวมถึงพระคำที่คุณกำลังเรียนรู้อยู่ในเวลานี้ ไม่ได้เปล่าประโยชน์ พระคำนี้จะทำให้คุณมีชัยชนะในวันที่ยากลำบาก นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระคำจึงไม่ควรอยู่ในหัวของคุณเท่านั้น ทำให้พระคำเข้ามาในทุกส่วนของคุณ ทุกกระดูกในร่างกายของคุณ! รักษาพระคำไว้ในใจของคุณและในปากของคุณเสมอ

ถ้าคุณสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในร่างกายของคุณส่วนใดก็ตาม ปลดปล่อยพระคำออกมาจากบ่อเก็บในวิญญาณของคุณ “ในนามพระเยซู ข้าพเจ้าเป็นผู้รับส่วนในธรรมชาติของพระเจ้า! ชีวิตของพระเจ้าอยู่ในทุกเซลเลือดของข้าพเจ้า ในกระดูกทุกอันในร่างกายของข้าพเจ้า และในทุกส่วนของชีวิตข้าพเจ้า! ข้าพเจ้า “ไม่สามารถติดเชื้อได้” พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในร่างกายของข้าพเจ้า!” “ชีวิตของพระเจ้าอยู่ในกล้ามเนื้อของข้าพเจ้า! ในกระดูกทุกอันของข้าพเจ้า! อยู่ในผิวหนังของข้าพเจ้า!” “ข้าพเจ้าได้รับชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์!”ไม่มีมารร้ายตนใดที่สามารถทนได้เมื่อคุณกล่าวถ้อยคำที่เต็มด้วยความเชื่อด้วยความกล้าหาญเช่นนั้น จากบ่อเก็บในวิญญาณของคุณ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระคำของพระองค์เพื่อให้พันธกิจภายในข้าพระองค์สมบูรณ์ เพื่อเข้าไปในทุกส่วนของข้าพระองค์ด้วยชีวิต! พระคำของพระองค์กำลังทำงานในข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์ก้าวไปในทางแห่งความยิ่งใหญ่ ในขณะที่ข้าพระองค์ทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โยชูวา 1:8; มัทธิว 12:34; 1 ทิโมธี 1:18


Comments are closed