พฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2015

ที่ลี้ภัยและป้อมปราการของคุณ
Your Refuge And Fortress

“ข้าพเจ้าจะทูลพระยาห์เวห์ว่า “ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ” (สดุดี 91:2)

    ข้าพเจ้าต้องการให้คุณสังเกตภาษาที่ถูกใช้ในพระคำตอนต้นเมื่อดาวิดพูด เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะทูลพระยาห์เวห์ว่า “ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์…” เขากำลังกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะสารภาพว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสารภาพว่าพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า!” คำสารภาพของเขาเป็นในทางบวกและมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับเขา ในสดุดี 23:1 เขากล่าวว่า “พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน” นี่เป็นวิธีที่ควรคิด! คุณกล้าที่จะมีแนวความคิดนี้เกี่ยวกับพระเจ้าและสารภาพตามหรือไม่? มันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณโดยสิ้นเชิง การกล่าวว่าพระเจ้า “พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า และเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า!” นั่นหมายความว่าไม่มีอันตรายใด หรือมารร้ายที่สามารถมาถึงคุณได้ พระเจ้าได้สร้างเกราะป้องกันรอบตัวคุณที่ศัตรูไม่สามารถทะลุเข้ามาได้

พระคัมภีร์กล่าวว่า “ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน” (สดุดี 91:5) ข้อที่เก้าในบทเดียวกันกล่าวว่า “เพราะท่านได้ทำให้พระยาห์เวห์ผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า คือองค์ผู้สูงสุด เป็นที่พักพิงของท่าน” สิ่งนี้หมายความว่า “ไม่มีความกลัวอีกต่อไป!” บางคนกล่าวว่า “โอ ฉันกลัวกลางคืน ฉันไม่รู้ว่าทำไมหัวใจถึงเต้นเร็วในเวลากลางคืน เสียงดังเพียงนิดเดียวก็ทำให้ฉันกลัวแล้ว” หยุดที่จะกลัว! เมื่อใดก็ตามที่คุณจะเข้านอนให้กล่าวว่า “พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า และเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะกลัวความน่ากลัวในกลางคืน”

เข้าใจในเรื่องนี้ คุณได้ออกมาจากความตายแล้ว! ดังนั้นคุณไม่สามารถถูกข่มขู่ได้ ไม่แม้แต่ความตาย ผู้ที่เป็นที่ลี้ภัยของคุณคือพระเยซูคริสต์นั้นได้ทำลายผู้ที่มีอำนาจแห่งความตายแล้ว ซึ่งก็คือมารร้าย! ผู้ที่อยู่ภายในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ ชีวิตของคุณถูกซ่อนไว้กับพระคริสต์ ในพระเจ้า ไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอบตัวคุณ อย่ากลัว!

สดุดี 91:1 กล่าวว่า “ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด จะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์” ข้อที่ตามมาพูดถึงว่าคุณอยู่ที่ไหนในพระวิญญาณ คุณอยู่ภายใต้การปกป้องพิทักษ์รักษาขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงสามารถสงบและมีสันติสุขได้อยู่เสมอ ไม่ว่าสถานการณ์ในโลกนี้จะเลวร้ายเพียงใดก็ตาม องค์ผู้สูงสุดทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นป้อมปราการของคุณ!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่พักพิงของข้าพเจ้า ในพระองค์ข้าพระองค์มีชีวิต เคลื่อนไหว และดำเนินชีวิตอยู่! พระองค์ทรงเป็นศิลาของข้าพเจ้า ชีวิตของข้าพเจ้า และความชอบธรรมของข้าพเจ้า และโดยพระองค์ข้าพเจ้าครอบครองและมีชัยเหนือศัตรู และชนะทุกวันในชีวิต พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยของข้าพเจ้า เป็นผู้อุ้มชูข้าพเจ้าด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ เป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตของข้าพเจ้า สรรเสริฐพระนามของพระองค์เรื่อยไป!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 118:5-6; อิสยาห์ 12:2; ยอห์น 14:27


Comments are closed