พุธ ที่ 6 มีนาคม 2019

ทำให้วิญญาณของคุณงดงาม
Beautifying Your Spirit

ต่อมาโมเสสลงมาจากภูเขาซีนาย มีแผ่นพระโอวาทสองแผ่นในมือของท่านด้วยขณะที่ลงมาจากภูเขานั้น โมเสสก็ไม่ทราบว่าผิวหน้าของตนทอแสง เนื่องจากท่านได้สนทนากับพระเจ้า (อพยพ 34:29)

    มนุษย์เป็นวิญญาณและไม่ใช่ร่างกาย อย่างไรก็ตามมีหลายคนที่ใส่เบี้ยประกันไว้กับรูปลักษณ์ภายนอก พวกเขาออกกำลังกายอย่างเข้มงวดและมีแผนในการรับประทานอาหาร บางคนถึงกับต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาหรือเสริมสร้างรูปร่างหน้าตา

แต่คุณเห็นไหมว่า อย่าได้ชื่นชมกับคำสรรเสริญทุกอย่างที่คุณอาจได้รับจากลักษณะภายนอกของคุณ แต่กลับไม่มีพระสิริแบบนั้นในวิญญาณของคุณ นั่นควรจะเป็นความฝันของคุณ นั่นคือทำให้วิญญาณมนุษย์ของคุณงดงาม!

1 เปโตร 1:23 กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือจากพระวจนะ ของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่” ดังนั้นเมื่อคุณเกิดมาจากพระคำ และการใคร่ครวญในพระคำควรเป็นเรื่องที่สำคัญ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณศึกษาพระคำหรือพระคำนั้นถูกแบ่งปันให้กับคุณ ขณะที่คุณได้รับ วิญญาณของคุณจะถูกทำให้งดงามและประดับประดา คุณก็มีพระสิริที่มากขึ้น คุณถูกทำให้เข้มแข็ง มีพลัง และมีชีวิตชีวาสำหรับความสำเร็จที่มากขึ้น

สิ่งนี้ทำให้นึกถึงสิ่งที่ปรากฏใน อพยพ 34 โมเสสได้ใช้เวลามาก ( 40 วัน 40 คืน) กับพระเจ้าบนภูเขาซีนายเพื่อเขียนพระบัญญัติ 10 ประการ เมื่อเขาลงมาจากภูเขานั้น ใบหน้าของเขาก็เปล่งประกายพระสิริของพระเจ้าจนทุกคนที่เห็นเขาไม่สามารถมองเขาได้

โมเสสต้องสวมผ้าคลุมหน้าเพื่อปกปิดพระสิริที่อยู่เหนือเขา (อพยพ 34:29-30) นั่นคือผลของการไตร่ตรองและใคร่ครวญพระคำอย่างต่อเนื่อง 2 โครินธ์ 3:18 กล่าวว่า “แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว และมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์ โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ”

พระสิริอยู่ที่พระคำของพระเจ้า และพันธสัญญาใหม่นั้นมีพระสิริที่ยิ่งใหญ่กว่ามาก เมื่อคุณได้รับพระคำในช่วงเวลาที่คุณเฝ้าเดี่ยว อุทิศตน หรือการนมัสการในคริสตจักร พระสิริในชีวิตของคุณก็เพิ่มพูนขึ้น คุณถูกทำให้อิ่มเอมใจและห่อหุ้มไว้ด้วยพระสิริของพระองค์

คำอธิษฐาน

    พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำ ซึ่งทำให้พระสิริของพระองค์เปล่งประกายอย่างมากมายในชีวิตของข้าพระองค์และในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์เกี่ยวข้องด้วย เมื่อข้าพระองค์ไตร่ตรองพระคำแห่งความเชื่อ ข้าพระองค์ก็มีประสบการณ์กับชัยชนะ สุขภาพของพระเจ้า และพระพร! ชีวิตของข้าพระองค์คือการสำแดงออกถึงพระคุณ พระสิริ ความสมบูรณ์แบบ, ความงดงาม และความชอบธรรมที่เหนือธรรมชาติ ข้าพระองค์กำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากพระสิริสู่พระสิริในพระนามพระเยซูอาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม1 ทิโมธี 4:15: ยอห์น 1:14; สุภาษิต 4:20-22; 2 ทิโมธี 3:15-16


Comments are closed