อาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2018
ทำให้วันของคุณบริสุทธิ์
Hallow Your Day
“พระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่เจ็ด ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์ เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างและทรงกระทำ” (ปฐมกาล 2:3)

    คุณตระหนักหรือไม่ ว่าคุณถูกกำหนดไว้ให้มีวันอันยิ่งใหญ่ในทุกๆวัน? แน่นอน! เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะให้คุณมีความสุขกับชีวิตทุกวัน ทุกวันของคุณควรเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดี วันแห่งพระพร วันแห่งการขอบพระคุณและ
เปรมปรีดิ์

ปฏิเสธที่จะบ่นและตัดพ้อเกี่ยวกับวันของคุณ อย่าประกาศออกมาว่า “วันนี้มันแย่จริงๆ” ปฏิเสธที่จะสาปแช่งวันของคุณ แต่จงรับคำแนะนำจากพระเจ้า พระคัมภีร์ในปฐมกาล 2:3 กล่าวว่า “พระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่เจ็ด ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์ เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างและทรงกระทำ”

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ทำให้วันของคุณบริสุทธิ์ ในอีกความหมายหนึ่งก็คือ อวยพรวันของคุณและบอกกับวันของเราว่าตัวเราต้องการจะเห็นอะไรในวันนี้ สดุดี 68:19 กล่าวว่า “สาธุการแด่องค์เจ้านาย ผู้ทรงแบกภาระเพื่อเราอยู่ทุกวัน พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของเรา เส-ลาห์” ลองคิดถึงสิ่งนี้ มีการอวยพรและการแบกภาระสำหรับคุณในทุกวัน จงคาดหวังและพูดออกมา “พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้รับความโปรดปรานและการอวยพรที่พระองค์ทรงกำหนดไว้สำหรับข้าพระองค์ เขตแดนของข้าพเจ้าเป็นที่ร่มรื่น และแผ่นดินก็อยู่ในการครอบครองของข้าพเจ้าในวันนี้ ในพระนามพระเยซู”

ก่อนที่คุณจะออกจากบ้าน พูดกับวันนี้ว่า จงเกิดสันติสุขและการเกิดผล ประกาศว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำคุณไปสู่สถานที่อันถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเพื่อทำให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จ ประกาศว่าพระเจ้าจะทรงนำให้คุณพบโอกาสที่จัดเตรียมจากพระเจ้าในวันนี้ และเมื่อคุณพบ คุณสามารถที่จะรู้และทำให้โอกาสนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แม้แต่ในตอนนี้ให้พูดว่า “ฉันได้รับการอวยพรในวันนี้” ฉันดำเนินชีวิตในการอัศจรรย์และประกาศความชอบธรรมของพระเจ้าทุกวัน ฉันดำเนินชีวิตด้วยการยกย่องพระเจ้าในวันนี้ ชื่นชมยินดีในทุกทางของพระองค์ เกิดผลในการงานที่ดีทุกอย่างและเจริญขึ้นในความรู้ถึงพระองค์! ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

    ฉันได้รับการแต่งตั้งสู่ตำแหน่งแห่งการอวยพร ดังนั้นฉันจึงกล่าวคำอวยพรในทุกวัน ฉันมีประสบการณ์ในความโปรดปราน ความเมตตา ความมั่งคั่ง และการเกิดผลทุกวัน พระคำของพระเจ้าเติมเต็มฉันทุกวันและในทุกๆย่างก้าวของชีวิต เป็นย่างก้าวแห่งการอวยพร ฉันได้รับการอวยพรในทุกที่ และในทุกที่ชื่อของฉันได้ถูกเรียกเกิดการเพิ่มพูน และการเลื่อนระดับ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ปฐมกาล 12:2-3; มัทธิว 5:38-41


Comments are closed