พฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2015

ทำให้การทรงเรียกของคุณสำเร็จ
Fulfil Your Calling

“เพราะฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย จงยิ่งอุตส่าห์กระทำตนให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านไว้แล้วนั้น เพราะว่าถ้าท่านประพฤติเช่นนั้น ท่านจะไม่พลาดจากทางที่นำไปสู่ความรอด” (2 เปโตร 1:10)

    บางคนได้กล่าวไว้อย่างถูกต้องว่าหลุมศพในโลกนี้เต็มไปด้วยความฝันที่ไม่เคยได้เป็นความจริง พรสวรรค์ที่ไม่เคยได้ใช้ และความเป็นไปได้ที่ไม่เคยได้เก็บเกี่ยว ช่างน่าเศร้าจริงๆ! หลายคนมีชีวิตและจบชีวิตลงโดยไม่ได้ทำให้ความฝันของพระเจ้าสำหรับพวกเขาสำเร็จ และไม่ได้เป็นในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พวกเขาเป็น

อย่าเข้าใจผิด เพียงเพราะว่าคุณบังเกิดใหม่ไม่ได้หมายความว่าคุณได้ทำให้แผนการของพระเจ้าสำหรับคุณสำเร็จ พระคัมภีร์นั้นเต็มไปด้วยตัวอย่างของคนที่ถูกเรียกและเจิมตั้งโดยพระเจ้า แต่ไม่ได้ทำให้การทรงเรียกของเขาสำเร็จ ไม่มีอะไรที่น่าเศร้าไปกว่านั้นแล้ว! บางคนกำลังรอคอยให้พระเจ้าทำสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้เกี่ยวกับพวกเขาให้สำเร็จ แต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้น เป็นหน้าที่ของคุณที่จะทำให้ทรงเรียกของคุณนั้นสำเร็จ คุณเป็นคนที่จะต้องทำให้มันเกิดขึ้น แต่พระองค์ทรงอยู่ในคุณ และอยู่กับคุณ เพื่อให้ทุกสิ่งที่จำเป็นกับคุณ

บางคนเชื่อแบบผิดๆ ว่าพวกเขาจะกลายเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับพวกเขาในชีวิตโดยไม่ต้องทำอะไร แต่ถ้านั่นเป็นเรื่องจริง เปาโลคงจะไม่กล่าวกับอารคิปปัสในโคโลสี 4:17 ว่า “…การรับใช้ซึ่งท่านได้รับทำในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จงระวังกระทำให้สำเร็จ” เปาโลต้องการให้เขารู้ว่าเป็นความรับผิดชอบของเขา (อารคิปปัส) ในการทำให้การรับใช้ที่เขาได้รับจากพระเจ้านั้นสำเร็จ เช่นเดียวกันในข้อพระคำตอนต้นเปโตรกล่าวว่า “…จงยิ่งอุตส่าห์กระทำตนให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านไว้แล้วนั้น” เขาไม่ได้กล่าวว่า “จงอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อให้การทรงเรียกและทรงเลือกนั้นสำเร็จ”

คุณต้องทำสิ่งต่างๆ มากมายเพื่อให้ลิขิตชีวิตของคุณเป็นจริง มากกว่าที่คุณจินตนาการไว้ ในการเป็นลูกของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงเรียกและทรงเลือกคุณ ขึ้นอยู่กับคุณที่จะทำให้การทรงเรียกนั้นสำเร็จ ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะเป็นในสิ่งที่พระเจ้าทรงเลือกคุณให้เป็นหรือไม่ และเมื่อคุณยอมจำนนตัวเองต่อพันธกิจของพระคำและพระวิญญาณ คุณจะเติมเต็มการทรงเรียกของคุณและเดินในแผนการที่พระเจ้าได้วางไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับคุณ

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับผลกระทบแห่งพระคำของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทำให้การทรงเรียกของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานอยู่ภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการทรงนำในสติปัญญาเสมอ เพื่อรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์และเดินตามนั้น ทำให้พระองค์พอพระทัย ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 2:12-13; 2 เธสะโลนิกา 1:11-12


Comments are closed