วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม  2020

ทำสิ่งที่พระเยซูบอกให้ทำขับผี
Do What Jesus Said To Do-Cast Out Devils

เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ (เอเฟซัส 6:12)

การท้าทายหลายอย่างที่บางคนต้องเผชิญในชีวิตเกิดขึ้นจากพวกวิญญาณชั่ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่พระคัมภีร์อธิบายว่าเป็นเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ พวกมันมีหน้าที่เกี่ยวกับความโกรธ ความขุ่นมัว และความหดหู่ที่ผู้คนประสบในชีวิตของพวกเขา คนส่วนใหญ่ไม่รู้ แต่ความโกรธโดยเฉพาะอย่างยิ่งความโกรธที่ไม่สามารถควบคุมได้มักจะนำไปสู่ความรุนแรงที่น่าเสียใจ ในหลายๆกรณีวิญญาณชั่วอยู่เบื้องหลังความโกรธที่ไม่สามารถควบคุมได้

เป็นสิ่งที่ชัดเจนจากข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา เนื้อหนังและเลือด นั่นคือเพื่อนมนุษย์ไม่ได้เป็นปัญหาของคุณ ประสบการณ์หรือการกระทำที่น่ากลัวใดๆ ที่บางคนทำต่อคุณมักเป็นผลมาจากวิญญาณหรือพลังที่ชั่วร้ายที่มีอิทธิพลต่อบุคคลหรือสถานการณ์นั้น ดังนั้นผู้กระทำผิดที่แท้จริงก็คือมาร สิ่งที่คุณควรทำคือการขับผี และคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับบุคคลนั้น พวกวิญญาณชั่วจะได้ยินและเชื่อฟังคุณจากระยะไกล เนื่องจากระยะทางไม่ใช่ปัจจัยในการใช้สิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณ

ในฐานะที่เป็นคริสเตียน อย่ารู้สึกสบายๆ หรือไม่รับรู้ถึงกิจกรรมของพวกวิญญาณชั่ว จงอยู่ในพระคำของพระเจ้าและรีบใช้การครอบครองของคุณในพระคริสต์ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าลูกๆ ของคุณจะไปโรงเรียนหรือไปเยี่ยมเยียนที่โรงพยาบาล จงใช้สิทธิอำนาจเหนือสถานที่นั้นและรับรู้ในฝ่ายวิญญาณ

บางครั้งคุณอาจพบศิษยาภิบาลและพันธกรของข่าวประเสริฐที่กำลังมีการท้าทายกับอำนาจของวิญญาณชั่วในพันธกิจของพวกเขา พวกเขารวบรวมผู้คน และทันใดนั้นพวกวิญญาณชั่วก็สร้างความยุ่งยากซึ่งทำให้คริสตจักรระส่ำระสาย หลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับผู้คน ทำให้พวกเขารู้สึกขัดข้องใจ เพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ทำสิ่งที่พระเยซูบอกให้เราทำ ซึ่งก็คือการขับผี

โปรดสังเกตว่านั่นเป็นสิ่งแรกที่พระเยซูตรัสว่าเราจะทำในพระนามของพระองค์ ซึ่งทำให้เรารู้ถึงความสำคัญ ดังนั้นเมื่อคุณสังเกตเห็นกิจกรรมของซาตานในสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคุณด้วยการรู้ว่าหลายครั้งที่มันจะทำโดยไม่เปิดเผยตัวตน จงขับมันออกไป อย่าอธิษฐานต่อต้านผู้คน จงจัดการกับวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังและคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันได้รับสิทธิอำนาจและความสามารถในการขับผีในพระนามของพระเยซู และฉันใช้การครอบครองนั้นในตอนนี้ และกำจัดอิทธิพลและการควบการของซาตานในสภาพแวดล้อมของฉัน ซาตานไม่มีที่อยู่ในร่างกาย ที่บ้าน ที่ทำงาน การเงินของฉันและคนที่ฉันรัก ในพระนามพระเยซู อาเมน!

ศึกษาเพิ่มเติม:ลูกา 10:18-19; มาระโก 1:25-26


Comments are closed