อังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2017

ทำสิ่งต่างๆ ให้อยู่ในระเบียบ
Set Things In Order
“ถึง ทิตัสผู้เป็นบุตรที่แท้จริงของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกัน ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราดำรงอยู่กับท่านเถิด เหตุที่ข้าพเจ้าละท่านไว้ที่เกาะครีตนั้นก็เพื่อให้ท่านแก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อย และแต่งตั้งบรรดาผู้ปกครองไว้ทุกเมืองตามที่ข้าพเจ้ากำชับท่าน” (ทิตัส 1:4-5)

    ในข้อพระคำตอนต้น อาจารย์เปาโลได้เขียนถึงทิตัสเพื่อกำชับเขาให้ทำสิ่งต่างๆ ให้มีระเบียบในเกาะครีต
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความมีระเบียบ และเมื่อเราดูในพระคำ เราได้ค้นพบว่าความมีระเบียบมีความสำคัญเพียงใดต่อพระเจ้า พระองค์ไม่ทนต่อความไม่มีระเบียบ มีข้อมูลมากมายที่ให้ไว้แก่เราในพระคัมภีร์ ถึงการตอบสนองของพระเจ้ากับการไม่มีระเบียบ

ถ้าในฐานะของคริสเตียน คุณปรารถนาที่จะเห็นพระคุณของพระเจ้าทำให้เกิดผลในชีวิตของคุณ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของคุณ จะต้องมีความเป็นระเบียบในใจของคุณ อันดับแรก นำเอาความเป็นระเบียบเข้าไปในชีวิตของคุณเป็นการส่วนตัว จัดระเบียบในสิ่งที่คุณทำ บางครั้งเราบอกคนอื่นว่า “ให้พระเจ้าเป็นอันดับแรกในทุกความพยายามของคุณ” และบางคนไม่เข้าใจว่านั่นหมายความว่าอย่างไร ให้พระเจ้ามาก่อนหมายความว่าให้พระคำของพระองค์มาเป็นอันดับแรก อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าคิด? อะไรที่พระองค์ต้องการ? คุณให้พระองค์มาก่อน นั่นคือการเป็นระเบียบ

เช่นเดียวกัน การให้ความสำคัญกับการอธิษฐานและการศึกษาพระคำของพระเจ้าในชีวิตของคุณก็เป็นระเบียบด้วยเช่นกัน มีหลายคนที่มีความคาดหวังสำหรับปีใหม่ในช่วงเวลาเริ่มต้นของปี ในเวลานี้ปีนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น และหลายคนตื่นเต้นเกี่ยวกับปีนี้ และเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าเมื่อถึงเวลาสิ้นปี การที่คุณจะมีคำพยานและประสบการณ์ของพระพรของพระวิญญาณเหมือนที่พระองค์ได้ตรัสไว้ คุณจะต้องทำสิ่งต่างๆ ให้มีระเบียบ

การให้ของคุณต่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญ การเป็นหุ้นส่วนทางการเงินในเรื่องข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่สำคัญมาก อะไรที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณปีนี้? การประชุมของโบสถ์? คุณสามารถทำให้เป็นระเบียบได้หรือไม่? ทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตของคุณให้เป็นระเบียบ และคุณจะเตรียมตัวของคุณเองสำหรับการสำแดงของพระคุณพระเจ้าอย่างมากมาย สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความเข้าใจและแรงบันดาลใจจากพระคำของพระองค์ที่มีแก่ข้าพระองค์ในวันนี้ พระคุณของพระองค์กำลังทำงานภายในข้าพระองค์อย่างมาก ทำให้เกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และชัยชนะในชีวิตของข้าพระองค์ เพราะว่ามีระเบียบในใจของข้าพระองค์! พระเจ้าได้ทำให้ข้าพเจ้าอยู่บนเส้นทางในการทำทุกสิ่งได้ถูกต้อง อย่างดี และอย่างมีระเบียบ ข้าพเจ้ามีความยอดเยี่ยมของพระวิญญาณในทุกสิ่ง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 28:13; 2 ทิโมธี 3:15


Comments are closed