จันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2018
ทำทุกสิ่งในพระนามของพระองค์
Do All Things In His Name
“และเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติ จงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดา โดยทางพระองค์” (โคโลสี 3:17)

   ในข้อพระคำตอนต้น อาจารย์เปาโลกำลังกล่าวถึงการทำงานของพระนามของพระเยซู การใช้พระนามของพระเยซูเป็นเหมือนเครื่องมือ อาวุธ เหมือนอย่างที่คุณใช้มีดหรืออาวุธ

จินตนาการถึงชีวิตของคุณว่าจะเป็นอย่างไรถ้าคุณดำเนินชีวิตทุกวัน ทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซู! จินตนาการว่าโครงการทั้งหมดของคุณเริ่มต้นในพระนามของพระเยซู! จินตนาการว่าคุณมาทำงานทุกวันที่ออฟฟิส ประกาศว่า “ฉันมาในนามของพระเยซู!” ก็จะขจัดข้อจำกัดทุกอย่างออกไปในทันที ช่างเป็นชีวิตแห่งความสำเร็จและพระสิริอะไรเช่นนี้!

ข้อพระคำนั้นชัดเจน คุณสามารถทำทุกสิ่งได้ในนามของพระเยซู ตราบใดที่สิ่งนั้นถวายเกียรติแด่พระบิดา ถ้าคุณดำเนินชีวิตเช่นนี้ จะไม่มีความกลัวในชีวิตของคุณ คุณจะไม่เข้านอนตอนกลางคืนและสงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณ เพราะว่าคุณดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ ในสิทธิอำนาจของพระองค์ ไม่มีอะไรที่เทียบได้ เป็นวิธีในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เหนือธรรมชาติ

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเนื้องอกในร่างกายของคุณ ใช้พระนามของพระเยซูเป็นเครื่องมือต่อสู้กับมัน กล่าวว่า “เนื้องอก ในพระนามของพระเยซู เจ้าไม่สามารถอยู่ในร่างกายนี้ได้ ฉันขอตัดเจ้าออกไป” และมันก็จะไป! ถ้าคุณมีปัญหาที่หัวใจของคุณ สั่งให้มันทำงานเป็นปกติ ในนามพระเยซู ถ้าคุณมีปัญหาที่ทำงาน สั่งให้พายุสงบลงในนามพระเยซู

พระนามของพระองค์เป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหา เป็นทางออกสำหรับทุกความซับซ้อน แม้ในตอนนี้ให้ประกาศว่า “ในพระนามของพระเยซู ข้าพเจ้ามีสติปัญญาที่จะทำทุกสิ่งอย่างยอดเยี่ยม ในการตอบปัญหา ในการแก้ปัญหา ข้าพเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องถูกเวลา ด้วยวิธีที่ถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง” สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่ปิดกั้นซึ่งถูกนำออกไปจากทางของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู ข้าพระองค์เดินในทางแห่งความสำเร็จ และชัยชนะ เพราะว่าข้าพระองค์ดำเนินไปและทำทุกสิ่งในนามของพระเยซู ข้าพระองค์มีสุขภาพดี และพร้อมสำหรับทุกสิ่ง ชีวิตของข้าพระองค์อยู่เพื่อพระสิริและความยอดเยี่ยม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 4:13; กิจการ 16:16-18; เอเฟซัส 5:20


Comments are closed