ศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2014

“ทั้งหมดที่คุณมีคือทั้งหมดที่คุณต้องการ”
“All You Have Is All You Need”

“ท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย” (ฮีบรู 13:5)

    สิ่งที่พระคัมภีร์ตอนต้นกำลังบอกกับเราคือว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตของเราควรจะหลีกเลี่ยงจากความละโมบในสิ่งต่างๆ อย่างโลภในสิ่งซึ่งเป็นของคนอื่น นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรที่จะฝันหรือปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้น แต่เน้นย้ำให้คุณพอใจในสิ่งที่คุณมี เพราะว่าสิ่งที่คุณมีนั้นเพียงพอที่จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการ ทั้งหมดที่คุณมีคือทั้งหมดที่คุณต้องการ!

เมื่อพระเจ้าถามโมเสสว่า “อะไรอยู่ในมือของเจ้า” โมเสสตอบว่า “ไม้เท้า…” (อพยพ 4:2) เขาอาจจะโยนไม้เท้าจากมือซ้ายไปมือขวาและบอกว่า “ไม่มีอะไร!” ก็ได้ แต่เพราะว่าเขาฉลาดกว่านั้น! เขารู้ว่าเขามีบางอย่างในมือของเขาที่พระเจ้าสามารถใช้ได้ ดังนั้นเขาจึงตอบอย่างถูกต้อง ไม้เท้านั้นคือทั้งหมดที่โมเสสต้องการในการทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จในช่วงเวลานั้น โดยไม้เท้านั้นเขาได้ทำการอัศจรรย์และนำชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์

ในพระคัมภีร์ใหม่ พระเยซูถามสาวกของพระองค์คล้ายๆกัน พระองค์สั่งสอนฝูงชน ซึ่งมีผู้ชายประมาณห้าพันคน (ไม่ได้นับผู้หญิงและเด็ก) สาวกบางคนขอให้พระองค์บอกให้ฝูงชนกลับบ้านไปเพื่อพวกเขาจะสามารถซื้อข้าวสำหรับพวกเขาเองได้ เพราะว่าพวกเขาอยู่กับพระองค์ในทะเลทรายมาเป็นเวลานานมากแล้ว อย่างไรก็ตาม พระเยซูปฏิเสธและถามพวกสาวกว่า “พวกท่านมีอะไรบ้าง?”

พวกเขาตอบว่า “มีเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว” พระเยซูรู้ว่าทั้งหมดที่พวกเขามีคือทั้งหมดที่พวกเขาต้องการ พระองค์จึงนำอาหารกลางวันของเด็กคนนั้นมา โมทนาพระคุณ และส่งไปให้พวกสาวกเพื่อแบ่งให้กับฝูงชน พระเยซูไม่ได้วางลงเพื่อทวีคูณสำหรับทุกคนได้เห็น ไม่ใช่! พระองค์มอบขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวกลับไปให้พวกสาวก

ไว้วางใจและมีความเชื่อว่าบางสิ่งได้เกิดขึ้น พวกสาวกด้วยความกล้าหาญ เริ่มต้นที่จะแจกจ่ายขนมปังและปลาให้กับฝูงชนเหล่านั้น ยิ่งพวกเขาแจกจ่ายมากเท่าใด พวกเขาก็มีมากขึ้นที่จะแจกจ่าย เมื่อแจกหมดแล้ว ไม่เพียงแต่ทุกคนทานจนอิ่มเท่านั้น แต่พวกเขายังเหลืออาหารสิบสองกระบุงเต็มไปด้วยขนมปังและปลาแห่งการอัศจรรย์

ในชีวิตของคุณอย่าคิดว่า “ถ้าชีวิตของฉันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ ชีวิตของฉันคงจะยอดเยี่ยมมากทีเดียว” ไม่ สิ่งที่คุณมีคือทั้งหมดที่คุณต้องการ และคุณมีพระคริสต์ พระคริสต์คือทุกสิ่ง พระองค์คือทั้งหมดที่คุณต้องการในการทำให้สิ่งอื่นที่คุณคิดว่าคุณต้องการนั้นเกิดขึ้น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งดีทุกสิ่งที่มาจากพระองค์ และโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตาฝ่ายวิญญาณของข้าพระองค์ถูกเปิดออกเพื่อตระหนักถึงอุปกรณ์ ของประทาน และความสามารถที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้ข้าพระองค์ใช้ เพื่อที่ข้าพระองค์จะเป็นผู้แจกจ่ายทั้งในชีวิตของข้าพระองค์ และในชีวิตของคนของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:: อพยพ 4:2-3; 2 พงศ์กษัตริย์ 4:2


Comments are closed