พฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2015

ถ้อยคำของคุณกำหนดชีวิตของคุณ
Your Words Define Your Life

“อย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย แต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง” (เอเฟซัส 4:29)

    เป็นที่น่าเศร้าเมื่อคนไม่ได้ระวังคำพูดของพวกเขา จินตนาการว่าบางคนพูดอยู่ตลอดเวลาว่า “ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของฉัน ดูเหมือนไม่มีอะไรดีเลย แย่ยิ่งกว่านั้นอีก ฉันมีปัญหาในการควบคุมจิตใจ ความคิด และความรู้สึกของฉัน” คุณไม่ควรจะพูดเช่นนั้น ถ้านั่นเป็นประสบการณ์ของคุณ ไม่ได้หมายความว่าประสบการณ์ของคุณควรจะเป็นสิ่งที่ควบคุมคุณ อย่าเปล่งคำพูดในแง่ลบออกมา

ถ้อยคำของคุณกำหนดสภาพแวดล้อมในชีวิตของคุณ ถ้าคุณกล่าวว่าคุณไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลย คุณก็จะสูญเสียการควบคุมนั้น และเช่นเดียวกับในทางกลับกัน ถ้าคุณกล่าวว่าคุณมีปัญหา คุณก็จะมีมันจริงๆ ชีวิตที่เราได้รับในพระคริสต์เป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยม เป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่และไม่ธรรมดา เป็นเชีวิตที่เหนือกว่า คำพูดของคุณควรที่จะสอดคล้องกับชีวิตนั้น เหตุผลหลักที่หลายคนมีชีวิตกลับด้านก็เพราะว่าพวกเขาพูดไปถูกต้อง

ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นกล่าวว่า “อย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย…” บางครั้งคุณสามารถได้ยินคริสเตียนที่พูดว่า “เราเคยทำสิ่งต่างๆ ได้ดีเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว แต่อยู่ๆ ทุกสิ่งก็ดูเหมือนแย่ไปหมด” บางคนเพราะประสบการณ์ของเขาอาจกล่าวว่า “คุณรู้ไหม สิ่งต่างๆ ไม่สามารถโรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดเวลา คุณชนะบางครั้ง แพ้บางครั้ง บางครั้งขึ้น บางครั้งลง” คริสเตียนไม่ควรพูดเช่นนั้น คุณเกิดมาเพื่อชนะตลอดเวลา! คุณถูกสร้างเพื่อความสำเร็จ นั่นคือส่วนหนึ่งของการที่คุณถูกสร้างขึ้น พูดแบบนั้น!

จงปฏิเสธที่จะพ่ายแพ้! ปฏิเสธที่จะอ่อนแอ! ประกาศออกไปว่า “ข้าพเจ้าคือความสำเร็จ! ข้าพเจ้าเกิดมาเพื่อสำแดงพระสิริของพระเจ้า! ชีวิตของข้าพเจ้ามีแต่ขึ้นและไปข้างหน้าเท่านั้น!” ควบคุมสภาพแวดล้อมในชีวิตของคุณด้วยลิ้นของคุณ อย่ารอ เริ่มเดี๋ยวนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ปากของคุณถูกประทานให้คุณเพื่อกำหนดทิศทางในชีวิตของคุณ ถ้าถ้อยคำของคุณไม่ได้อยู่ในระเบียบ ชีวิตของคุณก็จะไปในทิศทางนั้น ถ้าถ้อยคำของคุณยอดเยี่ยม ชีวิตของคุณก็จะไปในทางเดียวกัน

ลักษณะของถ้อยคำของคุณคือลักษณะของบุคลิกของคุณ ดังนั้นระวังคำพูดของคุณ! ไม่มีใครที่สามารถดีกว่าถ้อยคำที่เขาพูดออกมาได้ ชีวิตคือการแสดงออก การสำแดง และการสะท้อนถ้อยคำของคุณ ถ้อยคำกำหนดชีวิตของคุณและคุณค่าของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระคำของพระเจ้าอยู่ในใจของข้าพเจ้าและในปากของข้าพเจ้า! ถ้อยคำของข้าพเจ้าพูดแต่สิ่งดี และทำให้เกิดชีวิตแก่ร่างกายของข้าพเจ้า การงานของข้าพเจ้า ธุรกิจของข้าพเจ้า พันธกิจ ครอบครัว และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือความสำเร็จ ข้าพเจ้าชนะเสมอ อยู่สูงกว่าเท่านั้น และไม่เคยอยู่ข้างใต้ ข้าพเจ้าเป็นผลผลิตจากพระคำของพระเจ้าที่ไม่เคยผิดพลาด! สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 13:5-6; มาระโก 11:23


Comments are closed