จันทร์ ที่ 30 ธันวาคม 2013

ถูกเรียกเพื่อสงวนรักษาชีวิต
Called To Preserve Lives

“พระเจ้าทรงใช้เรามาก่อนพี่ เพื่อสงวนคนที่เหลือส่วนหนึ่งบนแผ่นดินไว้ให้พี่ และช่วยชีวิตของพี่ไว้ด้วยการช่วยกู้อันใหญ่หลวง” (ปฐมกาล 45:7)

    นึกถึงชายที่ชื่อโยเซฟ ในพระคัมภีร์ พี่ชายของเขาเกลียดชังเขา และต้องการจะฆ่าเขา แต่ภายหลังได้ขายเขาให้เป็นทาสของพ่อค้า และในที่สุดได้ขายเขาให้กับชาวอียิปต์ที่ชื่อโปทิฟาร์ (ปฐมกาล 37) โปทิฟาร์สังเกตเห็นว่าพระเจ้าได้อวยพรเขาเพราะโยเซฟ และผลก็คือเขาได้ตั้งโยเซฟให้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของเขา

สิ่งต่างๆ เกิดมีปัญหาเมื่อภรรยาของโปทิฟาร์โกหกใส่ร้ายโยเซฟ และเขาได้ถูกจับโยนเข้าคุก อย่างไรก็ตาม ภายในคุกที่เขาอยู่นั้น พระเจ้าทรงอยู่กับโยเซฟและทรงอวยพรเขา เพื่อที่ผู้คุมจะพอใจในเขา และเขาจึงกำหนดให้โยเซฟเป็นผู้ดูแลนักโทษคนอื่นๆ และตั้งเขาเป็นผู้ดูแลเรือนจำ (ปฐมกาล 39:21-22) ในขณะที่พนักงานขนมและพนักงานน้ำองุ่นของฟาโรห์ก็ถูกจองจำในเรือนจำเดียวกับโยเซฟ ในคืนหนึ่งทั้งสองได้ฝันเห็นบางอย่างและรู้สึกไม่สบายใจ โยเซฟได้ทำนายความฝันของทั้งสองคน และมีเพียงความฝันของพนักงานน้ำองุ่นเท่านั้นที่มีการทำนายความฝันที่ดี และเขาก็ถูกปล่อยตัวออกมาในวันที่สาม และได้รับตำแหน่งกลับคืน ตามที่โยเซฟได้ทำนายไว้

ในที่สุด ฟาโรห์ก็มีความฝัน และไม่รู้สึกสบายใจกับความฝันนั้น พนักงานน้ำองุ่นระลึกถึงโยเซฟและเล่าให้กับฟาโรห์ฟัง โยเซฟได้ทำนายความฝันของฟาโรห์ และหลังจากนั้นถูกแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีของอียิปต์ หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดการกันดารอาหารขึ้นในคานาอันและในบริเวณประเทศใกล้เคียง แต่เพราะโยเซฟ อียิปต์ได้ถูกช่วยไว้จากการกันดารอาหารที่ร้ายแรงนั้น

ในช่วงเวลากันดารอาหาร พี่ชายของโยเซฟที่ขายเขาให้เป็นทาส เดินทางมายังอียิปต์เพื่อซื้ออาหาร และโยเซฟเป็นผู้ดูแลอาหารทั้งหมดในอียิปต์ แต่พวกเขาจำโยเซฟไม่ได้ อ่านข้อความที่เขาได้กล่าวกับพวกพี่ชายของเขา เมื่อเขาได้เปิดเผยตัวตนกับพวกพี่ชาย “โยเซฟบอกพวกพี่น้องว่า…เราคือโยเซฟน้องที่พี่ขายมายังอียิปต์ แต่บัดนี้อย่าเสียใจไปเลย อย่าโกรธตัวเองที่ขายเรามาที่นี่ เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้เราให้มาก่อนหน้าพี่ เพื่อจะได้ช่วยชีวิต” (ปฐมกาล 45:1-5)

พระเจ้าได้มอบหมายหน้าที่ในการสงวนรักษาชีวิตของคนที่อยู่รอบข้างคุณให้คุณดูแล ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียน เพื่อนร่วมงาน หุ้นส่วนธุรกิจ เพื่อนบ้าน คนในครอบครัว เพื่อนสนิท หรือคนรัก เมื่อพวกเขากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก อธิษฐานวิงวอนเผื่อพวกเขาจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสถานการณ์ของพวกเขา ถ้าคุณทำงานในองค์กร อธิษฐานเผื่อความรุ่งเรืองขององค์กร เพราะในความรุ่งเรืองนั้น คุณก็จะจำเริญขึ้นด้วย (เยเรมีย์ 29:7)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ที่จะสงวนรักษาชีวิตของคนที่ข้าพระองค์ได้พบเจอ และมีผลกระทบในทางที่ดีแก่พวกเขา ข้าพระองค์ประกาศว่าพวกเขาเดินในความรุ่งเรือง การปลดปล่อย สุขภาพ ชัยชนะ ความมั่งมี ความเข้มแข็ง และการเลื่อนขั้นของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โอบาดีห์ 1:21; อิสยาห์ 42:5-7


Comments are closed