ศุกร์ที่ 4 มกราคม 2019
ถูกสร้างขึ้นสำหรับช่วงเวลาที่ยากลำบาก
Built For Tough Times

“เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” (โรม 8:28)

     ไม่มีความสิ้นหวังสำหรับลูกของพระเจ้า มันไม่สำคัญว่าคุณได้เผชิญหน้าหรือกำลังเผชิญหน้าอยู่กับอะไรในชีวิตของคุณ ความท้าทายไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายคุณ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ ดังนั้นพวกเขาจึงยอมแพ้เมื่อเผชิญหน้ากับทุกข์ยาก

เราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วงเวลาที่ยากลำบาก 2 โครินธ์ 4:17 กล่าวว่า “เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ” ดังนั้นจงเผชิญหน้ากับเวลาที่ยากลำบากและชนะ ปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่มีไว้เพื่อให้คุณมีคำพยาน ในอิสยาห์ 43:2 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ เราจะอยู่กับเจ้า และเมื่อข้ามแม่น้ำ มันจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าเดินผ่านไฟ เจ้าจะไม่ถูกไหม้ และเปลวเพลิงจะไม่เผาเจ้า” มันไม่สำคัญว่าอะไรที่มาต่อต้านคุณ คุณเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต ไม่สำคัญว่าปัญหาหรือสถานการณ์จะเลวร้ายอย่างไร ความช่วยเหลือกำลังมา จงปฏิเสธที่จะจมลงไป มันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น

บางทีคุณอาจกำลังเป็นหนี้ และเจ้าหนี้ของคุณทุกคนกำลังตามตัวคุณ และดูเหมือนว่าไม่มีอะไรที่จะช่วยได้ อย่ายอมแพ้ พระเจ้าทรงมีแผนสำหรับชีวิตของคุณ คุณจะตกลงกับเจ้าหนี้ของคุณได้ จงรักษาความเชื่อของคุณให้มีชีวิตชีวา จงปฏิเสธที่จะมีความคิดที่หดหู่ พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าจำนวนเงินที่คุณเป็นหนี้มาก มีการอัศจรรย์สำหรับคุณ!

บางทีคุณอาจได้รับรายงานจากแพทย์ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ จงไว้วางใจในพระนามของพระเยซู! โดยไม่คำนึงถึงอาการปวดหรืออาการต่างๆ ให้ป่าวประกาศไปเรื่อยๆ ว่า “ฉันรู้ว่าฉันได้รับการรักษาแล้ว ร่างกายของฉันมีชีวิตชีวาขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงอยู่ในตัวฉัน! มีบางคนที่อยู่ภายในตัวคุณซึ่งทำให้คุณไม่ย่อท้อ ไม่ว่าคุณเผชิญกับอะไร คุณก็ชนะ

2 โครินธ์ 4:8-9 กล่าวว่า “เราเผชิญความยากลำบากรอบด้าน แต่ก็ไม่ถูกบดขยี้ เราสับสนแต่ก็ไม่หมดหวัง เราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้ง เราถูกตีให้ล้มลง แต่ก็ไม่ถูกทำลาย” ทำไม? คำตอบอยู่ในข้อ 7 นั่นคือ “แต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง” ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันยึดมั่นในชีวิตนิรันดร์! ฉันมีความเชื่อที่มีชัย ตามพระคำของพระเจ้าไม่ว่าฉันเผชิญหน้ากับอะไร ทุกสิ่งจะเกิดผลดีต่อฉัน ฉันเป็นในสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าฉันเป็น ฉันมีสิ่งในสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าฉันมี และฉันสามารถทำสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าฉันสามารถทำได้! ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: โยชูวา 1:8; 1 ทิโมธี 6:12; ยากอบ 4:7


Comments are closed