เสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2015

ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับพระองค์
Be Identified With Him

“โดยความเชื่อ เมื่อโมเสสโตแล้ว ท่าไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่า เป็นบุตรของธิดากษัตริย์ฟาโรห์ ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับประชากรของพระเจ้าแทนการเริงสำราญชั่วคราวในบาป ท่านถือว่าความอับอายขายหน้าเพื่อพระคริสต์ล้ำค่ากว่าสมบัติทั้งหมดของอียิปต์ เพราะท่านเพ่งดูที่บำเหน็จที่จะได้รับนั้น” (ฮีบรู 11:24-26)

    ข้อพระคำตอนต้นเป็นการบันทึกถึงการเลือกของโมเสสในการถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับพระเจ้า แม้ในเวลาที่มีผลประโยชน์และสิ่งที่น่าสนใจในพระราชวังของฟาโรห์ เขาถูกเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นในพระราชวัง แต่นั่นไม่มีความหมายอะไรสำหรับเขา เมื่อเปรียบเทียบกับการทรงเรียกของพระเจ้าที่เขาถูกกำหนดให้ทำ เขายอมละทิ้งความสะดวกสบาย ความร่ำรวย ชื่อเสียงของโลกนี้ เพื่อทำให้ลิขิตชีวิตของเขาสำเร็จในพระเจ้า เป็นการกระทำของความเชื่อ โดยความเชื่อเขาปฏิเสธที่จะถูกเรียกว่าเป็นบุตรชายของธิดากษัตริย์ฟาโรห์ ซึ่งจะทำให้เขาเป็นทายาทสืบเชื้อสายบัลลังก์ของฟาโรห์

นี่คือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังจากเรา ในการที่จะถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับพระองค์และยกย่องการทรงเรียกของเราในพระองค์มากกว่าความมั่งคั่ง ชื่อเสียง และความสบายที่โลกนี้จะสามารถให้ได้ การเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ของคุณคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกนี้ ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่เงินสามารถซื้อได้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรู้ว่าพระคริสต์เป็นผู้ใดในใจของคุณ และเชื่อในพระองค์จากวิญญาณของคุณ ความรู้ถึงการที่คุณเป็นใครในพระองค์ และมรดกที่ยิ่งใหญ่ของคุณในพระองค์ จะผลักดันให้คุณมีความกล้าพิเศษและความมั่นใจที่ทำให้โลกนี้ไม่มีความหมายอะไรสำหรับคุณ! ทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่ง และการทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของคุณเป็นทั้งหมดที่คุณสนใจ!

โมเสสไม่ได้มีชีวิตอยู่ในสมัยพระเยซู แต่เขาได้รับการเปิดเผยถึงตัวตนของเขากับพระผู้ช่วยให้รอด เพราะว่าเมื่อคุณถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับพระองค์ คุณได้กลายเป็นผู้ช่วยเหลือ! และนั่นคือสิ่งที่โมเสสได้เป็น พระคำกล่าวว่าโดยผ่านทางเขา พระเจ้าได้ปลดปล่อย (ช่วย) ชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ ไม่มีอะไรที่น่าสนใจในการต้องไปอยู่ต่อหน้าฟาโรห์เพื่อปลดปล่อยคนของพระเจ้า เขาทำโดยการเสี่ยงชีวิตของเขาเอง อย่างไรก็ดี เขารู้ว่าเขากำลังทำตามคำสั่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาในโลกนี้! ดังนั้นเขาจึงไปโดยไม่หวั่นกลัวต่อความโกรธของกษัตริย์

อย่าให้สิ่งใดสำคัญหรือมีความหมายสำหรับคุณมากกว่าเสียงร้องของคนในโลกนี้ จำไว้ว่าคุณเป็นผู้ช่วยจากศิโยน คุณถูกช่วยให้รอดเพื่อช่วยคนอื่น ระบุตัวตนของคุณกับพระองค์ในภาระใจของพระองค์สำหรับการนำวิญญาณ ยกย่องการทรงเรียกของพระองค์เหนือชีวิตของคุณ เป็นการทรงเรียกในการนำวิญญาณและนำคนมาถึงความรอด มากกว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่ได้ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับพระองค์! ความร้อนรนสำหรับข่าวประเสริฐและอาณาจักรของพระองค์เต็มล้นภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีความตระหนักรู้ถึงตัวตนของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ตื่นเต้นกับการถูกเรียกให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนด้วยข่าวประเสริฐ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 15:58; ฮีบรู 11:31


Comments are closed