วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม  2020 

ถูกย้ายเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์
Translated Into The Kingdom Of His Love-Son

และให้ท่านขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้พวกท่าน สามารถมีส่วนในมรดกของธรรมิกชนในความสว่าง พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ (โคโลสี 1:12-13)

ในข้อพระคัมภีร์ข้างบน พระคำป่าวประกาศว่าพระบิดาไม่เพียงแต่ทำให้เรามีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้มีส่วนในมรดกของธรรมิกชนในความสว่าง แต่ยัง “ช่วยเราให้พ้น” จากอำนาจของความมืด หลังจากนั้นก็ไปถึงจุดสุดยอดเมื่อพระวิญญาณตรัสว่าพระบิดา “…ได้ทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์” ช่างลึกซึ้งเหลือเกิน!

คงจะดีพอแล้วถ้าพระองค์เพียงแต่ช่วยเราให้พ้นจากอำนาจแห่งความมืดเท่านั้น แต่การก้าวไปอีกขั้นของการย้ายเราเข้าไปสู่อาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์นั้นยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง แต่น่าเศร้าที่ถึงแม้จะมีความจริงที่เปี่ยมด้วยพระสิรินี้ เนื่องจากความไม่รู้คริสเตียนบางคนยังคงพยายามแสวงหาการบำบัดปลดปล่อยจากซาตาน เหมือนกับเพื่อนที่พูดว่า “คุณรู้ไหมว่าพวกวิญญาณชั่วมีอยู่จริง? ฉันจำเป็นต้องให้คนของพระเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยฤทธิ์อำนาจอธิษฐานเผื่อฉันและบำบัดปลดปล่อยฉัน” ไม่! ไม่มีคนที่่บังเกิดใหม่อย่างแท้จริงคนใดที่ต้องการการบำบัดปลดปล่อยจากซาตาน ซาตานเป็นศัตรูที่พ่ายแพ้ไปแล้ว คุณไม่ได้รับการบำบัดปลดปล่อยจากสิทธิอำนาจของความมืด เพราะว่าคุณอธิษฐานอย่างหนัก หรือเพราะว่าบางคนอธิษฐานเผื่อคุณ นั่นเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำ ทันทีที่คุณยอมรับการงานแห่งการทรงไถ่ของพระคริสต์เพื่อคุณและกล่าวยอมรับความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของคุณ การครอบครองของซาตานเหนือคุณก็ถูกทำลาย

จงตระหนักถึงสถานภาพ สถานะ และทรัพย์สินในปัจจุบันของคุณ คุณนั่งอยู่ด้วยกันกับพระคริสต์ในสวรรคสถาน สูง​ยิ่ง​เหนือ​บรรดา​เทพ​ผู้​ครอง เหนือ​ศักดิ​เทพ เหนือ​อิทธิ​เทพ เหนือ​เทพ​อาณาจักร และ​เหนือ​นาม​ทั้ง​ปวง​ที่​เขา​เอ่ย​ขึ้น มิใช่​ใน​ยุค​นี้​เท่านั้น แต่​ใน​ยุค​ที่​จะ​มาถึง​ด้วย​ (เอเฟซัส 1:21) จงดำเนินชีวิตจากอาณาจักรแห่งชัยชนะ การครอบครอง สันติสุข และความชื่นชมยินดีตลอดไปและปกครองโลกของคุณด้วยสิทธิอำนาจที่พระองค์ได้ประทานให้แก่คุณ

คำอธิษฐาน

ข้าพระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณที่ย้ายข้าพระองค์ออกจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้ามาสู่อาณาจักรของพระเยซู พระบุตรที่รักของพระองค์ ฉันดำเนินชีวิตอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ และทำหน้าที่ร่วมกับการครอบครองของพระคริสต์เหนือความมืด ฤทธิ์อำนาจที่ชั่วร้าย พวกวิญญาณชั่ว และการงานของพวกเขา ฉันดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ เจริญรุ่งเรือง และพระสิรินิรันดร์ซึ่งฉันได้รับในพระคริสต์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:เอเฟซัส 2:6; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed