วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน
ถูกควบคุมโดยความรักของพระองค์
Controlled By His Love

“ความรักทนได้ทุกสิ่งและทุกอย่างที่เกิดขึ้น พร้อมที่จะเชื่อในสิ่งที่ดีที่สุดของทุกคน ความหวังไม่เคยลดลงในทุกสถานการณ์ และอดทนต่อทุกสิ่ง [โดยปราศจากการอ่อนแอลง]” (1 โครินธ์ 13:7 ฉบับ AMPC)

     พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้คุณควบคุมอารมณ์และทัศนคติของคุณและสร้างบุคลิกที่ยอดเยี่ยม ผ่านทางการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณจะไม่เป็นคนที่อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหรือเจ้าอารมณ์ คุณจะถูกควบคุมด้วยความรัก

อย่าปล่อยให้ความโกรธครอบงำ แม้เมื่อคุณรู้สึกว่าถูกปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องก็อย่าตอบสนองในทางลบ จงพูดกับตัวเองว่า “ฉันจะปล่อยมันไปเพื่อเห็นแก่พระเยซู” นั่นคือวิธีที่ความรักของพระองค์ควบคุมเรา ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรากล่าวว่า “ความรักทนได้ทุกสิ่ง…” นี่คือชัยชนะของความรัก

คุณรู้หรือไม่ว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ภายใต้ธรรมบัญญัติ พวกเขาไม่สามารถเดินไปในความรักได้ แต่ตอนนี้เมื่อเราบังเกิดใหม่แล้ว นี่คือการเดินของเราทุกวันในพระคริสต์ เราสามารถเดินในความรัก พูดคุยในความรัก และคิดถึงคนอื่นด้วยความรัก การปล่อยให้ตัวเองรักผู้คนคือการให้พระเจ้าปกครองและทำงานผ่านคุณ

การรักคนอื่นไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนอ่อนแอ แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของพระเจ้าของคุณ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน จงสร้างบรรยากาศของความรัก ความเมตตา และพระคุณ จงปล่อยให้ความรักของพระเยซูไหลผ่านคุณไปสู่ผู้อื่น พวกเขาจะเห็นสิ่งนี้ในสายตาของคุณ คุณอาจไม่ต้องพูดหรือทำอะไรเลยก่อนที่สิ่งนี้จะดึงดูดผู้คนมาหาคุณ ความรักของพระองค์นั้นแข็งแกร่งมากขนาดนี้

จงตั้งใจมองข้ามความผิดที่ทำต่อคุณ จงจำไว้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในคุณ การที่บางคนที่ไม่รู้จักคุณจะปฏิบัติต่อคุณอย่างไม่ถูกต้องไม่ควรหยุดคุณจากการตอบสนองด้วยความรักเสมอ จงตัดสินใจที่จะตอบสนองด้วยความรักเสมอ ความรักคือการพร้อมที่จะเชื่อในสิ่งที่ดีที่สุดของผู้อื่นและให้อย่างไม่เห็นแก่ตัวด้วย

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระองค์ทรงเป็นเช่นไร ฉันก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ ฉันเป็นผลผลิตแห่งความรัก ฉันมีความรักมากและไม่เคยล้มเหลวเพราะวิญญาณของฉันได้รับการฟื้นฟูทุกวัน ฉันพร้อมที่จะเชื่อสิ่งที่ดีที่สุดของผู้อื่นเพราะความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่หัวใจของฉันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ สาธุการแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 13:1-6


Comments are closed