พฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม 2014

ต้องทำอย่างไรในช่วงเวลาที่ฝืดเคือง
What To Do In Austere Times

“เมื่อมนุษย์ถูกทิ้งลงไป ท่านจะว่า `มีการทรงช่วยยกชูขึ้น…” (โยบ 22:29)

    ความท้าทายในช่วงเวลาของเราอาจมีมาก แต่ท่ามกลางภาวะเงินเฝ้อ ค่าครองชีพที่ทวีตัวสูงขึ้น คุณยังสามารถกล่าวได้ว่า “เมื่อมนุษย์ถูกทิ้งลงไป ฉันถูกยกขึ้น” เมื่อคุณเริ่มรู้สึกถึงความกดดัน และการบีบคั้นทางเศรษฐกิจ อย่าบ่น นั่นคือเวลาที่จะต้องให้พระคำทำงาน เข้าไปในห้องชั้นในของคุณและเริ่มต้นประกาศความรุ่งเรืองและการมีอย่างเหลือล้นของคุณในพระคริสต์ ประกาศว่าคุณเป็นเชื้อสายของอับราฮัม และเป็นทายาทของพระเจ้า เป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์

เมื่อคุณประกาศพระคำเหนือสถานการณ์ของคุณมากพอ ถ้อยคำแห่งความเชื่อเหล่านั้นจะมีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของคุณ เพื่อเมื่อคุณถูกถามว่า “คุณเป็นอย่างไรบ้าง” คุณจะตอบว่า “สิ่งที่ยอดเยี่ยมกำลังเกิดขึ้น!” สิ่งดีกำลังเกิดขึ้นกับฉันในวันนี้!” ฮาเลลูยา ถ้าคุณไม่กล่าวพระคำ ระบบของโลกนี้จะท่วมท้นคุณ และคุณจะกลายเป็นเหยื่อในชีวิต เมื่อพระคำอยู่ที่ปากของคุณ คุณจะทะลุทะลวงทุกสิ่งที่ขวางกั้นในชีวิต

หลักการที่สำคัญที่คุณจำเป็นจะต้องเรียนรู้ซึ่งจะช่วยคุณให้เพิ่มพูนทางด้านเศรษฐกิจก็คือการให้จิตใจของคุณบินขึ้นเหนือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจรอบตัวคุณ คิดถึงว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่มากเพียงใด คิดถึงว่าทั้งโลกนี้เป็นของคุณ เพราะว่าโลกนี้เป็นของคุณจริงๆ “…ด้วยว่าสิ่งสารพัดเป็นของท่านทั้งหลาย…” (1 โครินธ์ 3:21) เรียนรู้ถึงคุณค่าของการภาวนาพระคำพระเจ้า เป็นสิ่งที่จะให้แนวความคิดที่พิเศษแก่คุณ ซึ่งจะทำให้คุณไม่หวั่นไหวในช่วงเวลาฝืดเคือง

ให้พระคำของพระเจ้าขยายนิมิตของคุณ ปฏิเสธที่จะมองเห็นความขาดแคลนและความต้องการ มองไปไกลกว่าเส้นขอบฟ้า ความรุ่งเรืองของคุณควรที่จะเกิดจากพระคำโดยไม่ขึ้นกับสถานการณ์ อิสอัครุ่งเรืองขึ้นท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่เลวร้าย ในช่วงเวลาแห่งการกันดารอาหาร พระคัมภีร์กล่าวว่าเขารุ่งเรือง มั่งมี ก้าวหน้า และจำเริญขึ้นจนกระทั่งเขายิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมาก (ปฐมกาล 26) มีทรัพย์สมบัติมากมายในประเทศของคุณ และเหมือนกับอัสอัค ในท่ามกลางความยากลำบาก คุณสามารถจำเริญขึ้น มั่งมี ก้าวหน้า และเติบโต จนมีชื่อเสียงใหญ่โตได้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ากำลังก้าวหน้า จำเริญขึ้น และมั่งมีขึ้นในทุกส่วนของชีวิตของข้าพเจ้า! ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสถิตภายในข้าพเจ้า และพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าใหญ่ขึ้น ยิ่งใหญ่ขึ้น และอยู่สูงเหนือภาวะเงินเฝ้อ ความไม่ปลอดภัย ความเจ็บป่วย โรคร้าย และมารร้าย ข้าพเจ้าคือผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: โยชูวา 1:9; เอเฟซัส 6:10; โยบ 22:29


Comments are closed