เสาร์ ที่ 19 กันยายน 2015

ต้องทำอย่างไรในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
What To Do In Austere Times

“เมื่อมนุษย์ถูกทิ้งลงไป ท่านจะว่า `มีการทรงช่วยยกชูขึ้น…” (โยบ 22:29)

    ความท้าทายในยุคสมัยของเรานั้นมีมากมาย แต่ในท่ามกลางค่าเงินลอยตัว ค่าครองชีพที่สูงขึ้น คุณยังสามารถกล่าวได้ว่า “เมื่อมนุษย์ถูกทิ้งลงไป ข้าพเจ้าถูกยกชูขึ้น” เมื่อคุณเริ่มต้นรู้สึกถึงความกดดันและการบีบคั้นทางเศรษฐกิจ อย่าบ่น นั่นคือเวลาที่จะใช้พระคำของพระเจ้า เข้าไปในห้องชั้นในของคุณและเริ่มต้นที่จะประกาศความรุ่งเรืองและความมั่งมีในพระคริสต์ ประกาศว่าคุณคือเชื้อสายของอับราฮัม เป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์

เมื่อคุณได้ประกาศอย่างเพียงพอถึงพระคำเหนือสถานการณ์ของคุณ ถ้อยคำแห่งความเชื่อเหล่านั้นจะมีอิทธิพลต่อประสาทสัมผัสของคุณ เมื่อมีคนถามคุณว่า “สบายดีไหม?” คุณจะตอบว่า “สิ่งดีมากมายกำลังเกิดขึ้นกับฉันในวันนี้!” ฮาเลลูยา ถ้าคุณไม่กล่าวพระคำ ระบบของโลกนี้จะท่วมท้นคุณ และคุณก็จะตกเป็นเหยื่อในชีวิต ด้วยพระคำที่ปากของคุณ คุณจะสามารถลุกโชติช่วงผ่านกำแพงกั้นทุกอันในชีวิต

หลักการสำคัญที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะช่วยให้คุณเติบโตฝ่ายการเงินมากขึ้นคือการให้ความคิดของคุณบินขึ้นไปเหนือสถานการณ์เศรษฐกิจที่อยู่รอบตัวคุณ คิดถึงว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงใด คิดถึงว่าโลกทั้งใบนี้เป็นของคุณ เพราะว่ามันเป็นของคุณอย่างแท้จริง “…ด้วยว่าสิ่งสารพัดเป็นของท่านทั้งหลาย…” (1 โครินธ์ 3:21) เรียนรู้ที่จะให้คุณค่ากับการภาวนาพระคำของพระเจ้า ซึ่งจะให้ระบบความคิดที่พิเศษแก่คุณ ทำให้คุณไม่รู้สึกไม่สบายใจในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

ให้พระคำของพระเจ้าขยายนิมิตของคุณ ปฏิเสธที่จะเห็นความขาดแคลนหรือความต้องการ มองไปเกินกว่าเส้นขอบฟ้า ความรุ่งเรืองของคุณควรที่จะเกิดจากพระคำโดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อิสอัคเจริญรุ่งเรืองในท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้าย ในช่วงเวลากันดารอาหาร พระคัมภีร์บอกว่าเขาได้เจริญขึ้น มั่งมี ก้าวหน้า และเติบโตจนกระทั่งเป็นคนยิ่งใหญ่ (ปฐมกาล 26) มีทรัพย์สมบัติมากมายในประเทศของคุณ เหมือนกับอิสอัค ในท่ามกลางความยากลำบาก คุณสามารถเจริญขึ้น มั่งมี ก้าวหน้า และเติบโตขึ้น และกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ากำลังก้าวหน้า จำเริญขึ้น และมั่งมีในทุกส่วนในชีวิตของข้าพเจ้า! ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นทรงสถิตภายในข้าพเจ้า และพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าใหญ่ขึ้น ยิ่งใหญ่ขึ้น และมีอำนาจเหนือภาวะเงินเฝ้อ ความไม่แน่นอน ความเจ็บป่วย โรคร้าย และมารร้าย ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: โยชูวา 1:9; เอเฟซัส 6:10


Comments are closed