พุธ ที่ 3 ตุลาคม 2018
ตั้งใจใคร่ครวญพระวจนะ
CONSCIOUSLY MEDITATE ON THE WORD

อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า แต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้น แล้วเจ้าจะมีความเจริญ และประสบความสำเร็จ (โยชูวา 1:8)

     สำหรับคริสเตียนการใคร่ครวญพระวจนะไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นบางสิ่งที่คุณต้องทำอย่างต่อเนื่อง ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เน้นความสำคัญของการใคร่ครวญ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ นั่นคือความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านและความสำเร็จที่ยั่งยืน

น่าเศร้าใจที่คริสเตียนบางคนจะใคร่ครวญในการท้าทายที่พวกเขาพบมากกว่าในพระวจนะของพระเจ้า ด้วยการพลาดที่จะรับรู้ว่าพระวจนะสามารถทำให้พวกเขาอยู่บนและอยู่เหนือการท้าทายต่างๆ ที่พวกเขาพบ

จงใคร่ครวญในพระวจนะเสมอ ไม่ใช่ในปัญหาหรือสถานการณ์ การท้าทายซึ่งคุณพบและสถานการณ์ของชีวิตไม่ได้เป็นจริง แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 2 โครินธ์ 4:18 กล่าวว่า “…สิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์”

พระวจนะของพระเจ้าคือความเป็นจริงที่มองไม่เห็น เป็นรากฐานของชีวิตสิ่งเดียวที่แน่นอนและพึ่งพาได้ จงเพ่งมองที่พระวจนะเท่านั้น ปฏิเสธที่จะหวั่นไหวหรือกลัวด้วยสถานการณ์ อย่ามองอย่างอื่นแต่จงเห็นพระวจนะมีชัยในชีวิตของคุณ ทำให้คุณอยู่บนและอยู่เหนือสถานการณ์ และขับเคลื่อนคุณจากพระสิริสู่พระสิริ

ระหว่างเวลาเงียบสงบของคุณ จงคิดถึงพระวจนะ! จากการคิด จงพูดพึมพำพระวจนะ และจากการพูดพึมพำ เริ่มต้นคำรามพระวจนะ! นี่คือระดับที่แตกต่างของการใคร่ครวญ

อย่าหลับในขณะที่คุณใคร่ครวญ เดินไปรอบๆ ในห้องของคุณ และพูดถ้อยคำที่สร้างสรรค์ซึ่งจะสร้างและจัดอนาคตของคุณให้สอดคล้องกับด้วยน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ โลกนี้เต็มไปด้วยเสียงและพลังในแง่ลบ แต่คุณต้องต่อต้านสิ่งเหล่านี้ด้วยการปลดปล่อยพลังแห่งชีวิตจากภายในคุณ สิ่งเหล่านี้คือการกล่าวยอมรับที่เต็มไปด้วยความเชื่อ

คุณต้องสร้างชีวิตที่เกิดผลและมีประสิทธิผล นั่นคือชีวิตแห่งชัยชนะของคุณ ด้วยถ้อยคำของคุณ ไม่มีใครสามารถทำสิ่งนี้แทนคุณได้ เป็นเหตุผลที่คุณไม่สามารถ และต้องไม่คิดว่าการใคร่ครวญในพระวจนะเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญ สิ่งนี้เป็นเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้ของความสำเร็จ จงตั้งใจทำสิ่งนี้ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     อนาคตของฉันปลอดภัยในพระคริสต์ ทุกสิ่งกำลังทำงานเพื่อให้เกิดผลดีต่อฉัน เพราะว่าฉันรักองค์พระผู้เป็นเจ้า และฉันได้รับการทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ พระคริสต์ที่อยู่ในฉันเป็นข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉัน ฉันได้รับการยกขึ้นเหนือและบนอิทธิพลที่เสื่อมโทรมและการทุจริตของโลกนี้ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติมอิสยาห์ 55:10-11; โรม 10:6-8; กิจการ 20:32


Comments are closed