อังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2016

ตัดความชั่วร้ายออกไปให้หมด
Cut Out All Evil

“จงให้ใจขมขื่น และใจขัดเคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกัน และการพูดให้ร้าย กับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิด และท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้กัน เหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้น” (เอเฟซัส 4:31-32)

    ในเฉลยธรรมบัญญัติ 10:16 พระคำบอกให้เราเข้าสุนัตใจของเรา “เพราะฉะนั้นจงตัดหนังปลายหัวใจของท่านเสีย อย่าคอแข็งอีกต่อไป” นี่หมายความว่าอย่างไร? ในการเข้าสุนัตหมายความว่า “ตัด” บางสิ่งออกไป การตัดหลังปลายหัวใจของคุณจึงมีความหมายว่าตัดบางสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ที่หัวใจของคุณออกไป: ความขมขื่น ความโกรธ ความอิจฉา ความเกลียดชัง ความมุ่งร้าย และความชั่วร้ายในทุกรูปแบบ บางคนยอมโดยไม่รู้ตัวที่จะให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาในใจของพวกเขา เพราะว่าพวกเขาไม่รู้ถึงผลลัพธ์ที่จะตามมา

ยกตัวอย่างเช่นจิตใจที่ขมขื่นนั้นเป็นเหมือนที่ฝังตัวของกิจการของมารร้าย ไม่เพียงเท่านั้น มะเร็งส่วนใหญ่มาจากความโกรธและความขมขื่น สุภาษิต 14:30 กล่าวว่า “ใจที่สงบให้ชีวิตแก่เนื้อหนัง แต่ความอิจฉาริษยากระทำให้กระดูกผุ” คนเริ่มรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งตอนที่มันเริ่มมีอาการเจ็บปวดและไม่สบาย พวกเขาไม่รู้ว่ามันเริ่มก่อตัวมาก่อนหน้านั้นหลายปีแล้ว เมื่อพวกเขายอมให้ความขมขื่น ความโกรธ ความเกลียดชัง ความมุ่งร้าย และความอิจฉาคงอยู่ในชีวิตของพวกเขา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระคำจึงบอกไว้ว่า “จงอุตส่าห์ที่จะสงบสุขอยู่กับคนทั้งปวง และที่จะได้ใจบริสุทธิ์ ด้วยว่านอกจากนั้นไม่มีใครจะได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และจงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีบางคนกำลังเสื่อมจากพระกรุณาคุณของพระเจ้า และเกรงว่าจะมีรากขมขื่นแซมขึ้นมาทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ท่าน และเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากมลทินไป” (ฮีบรู 12:14-15)

มีคนมากมายที่ถูกทำให้ชอกช้ำจนต้องร้องไห้ ด้วยความขมขื่นในใจของเขา ปฏิบัติไม่ดีตอบไป พระเจ้าบอกคุณในวันนี้ว่า “จงตัดหนังปลายหัวใจของคุณเสีย!” ตัดเอาความขมขื่นและความโกรธเคืองออกไปจากใจของคุณเพื่อผลดีสำหรับตัวคุณเอง

ที่ผ่านมาคุณพยายามที่จะหยุดโกรธ หรือพยายามที่จะเอาความขมขื่นออกไป แต่ไม่สำเร็จใช่หรือไม่? คุณไม่ต้องดิ้นรน สิ่งที่คุณต้องทำทั้งหมดคือประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของคุณ เหนือวิญญาณของคุณ จิตใจ และร่างกาย และประกาศว่า “ข้าพเจ้าเลือกที่จะรับใช้พระเจ้า ข้าพเจ้าปฏิเสธความเกลียดชัง ความขมขื่น และความโกรธ ข้าพเจ้ากำลังเดินในความรัก ไม่มีมารร้ายแห่งความมืดสามารถยืนหยัดต่อสู้ได้ ซาตานไม่สามารถต่อสู้พลังแห่งความรักได้ พระคำประกาศไว้ว่า “ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสีย…” (1 ยอห์น 4:18)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา หัวใจของข้าพระองค์เต็มด้วยความรัก ความอ่อนโยน และความเมตตาของพระองค์ ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะยอมให้ความขมขื่น ความโกรธเคือง หรือความมุ่งร้ายฝังรากในข้าพระองค์ ข้าพระองค์เดินในความรักในวันนี้และตลอดไป มั่นใจว่าไม่มีอาวุธใดที่สามารถต่อสู้ข้าพระองค์ได้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 13:13; 1 ยอห์น 4:8; มาระโก 11:25-26


Comments are closed