พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2019

ตรึกตรอง – และไฟจะลุก
Meditate-And The Fire Will Burn

จิตใจข้าพเจ้าร้อนอยู่ภายใน ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังตรึกตรองอยู่นั้นไฟก็ลุก ข้าพเจ้าจึงทูลด้วยลิ้นของข้าพเจ้า (สดุดี 39:3)

    ในข้อพระคัมภีร์ที่มาก่อนข้อนี้นั้นดาวิดได้ตัดสินใจที่จะเงียบเกี่ยวกับพระเจ้า เขาพูดว่า “ข้าพเจ้าก็เป็นใบ้เงียบไปข้าพเจ้านิ่งไม่พูดสักคำเดียว ความทุกข์ใจของข้าพเจ้ารุนแรงขึ้น” (สดุดี 39:2) แต่ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราเขาพูดว่า “ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังตรึกตรองอยู่นั้นไฟก็ลุก” นี่บอกบางอย่างแก่เรา นั่นคือการตรึกตรองทำให้เกิดไฟลุก! ไฟนั้นคืออะไร? คือพระคำ!

ใน เยเรมีย์ 20:9 เราได้อ่านอะไรที่คล้ายกัน เยเรมีย์ได้กล่าวว่า “…ข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงพระองค์ หรือกล่าวในพระนามของพระองค์อีก…” จากนั้นเขาก็ตอบว่า “แต่พระคำของพระองค์อยู่ในใจของข้าพระองค์เหมือนไฟไหม้ อัดอยู่ในกระดูกของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ก็อ่อนเปลียที่ต้องเก็บมันไว้ และข้าพระองค์ก็เก็บไว้ไม่ไหว” เขาไม่สามารถรั้งไฟไว้ได้ เขาเหนื่อยกับการเงียบ เมื่อพระคำของพระเจ้าเผาไหม้อยู่ในตัวคุณ พระคำก็จะออกมา

ใน เยเรมีย์ 23:29 พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า “ถ้อยคำของเราเหมือนไฟ? …และเหมือนค้อนที่ทุบหินให้แตกเป็นเสี่ยงๆ ไม่ใช่หรือ?” พระคำของพระเจ้าเป็นไฟและการตรึกตรองทำให้ไฟลุก บางคนกำลังอธิษฐานว่า “โอ้พระเจ้า โปรดเติมข้าพระองค์ด้วยไฟ!” ไม่! พระองค์เติมคุณด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ถ้าคุณต้องการไฟ จงใคร่ครวญพระคำของพระองค์!

ให้พระคำของพระเจ้าสร้างผลในตัวคุณ ปล่อยให้พระดำรงอยู่ในคุณอย่างบริบูรณ์; นั่นคือไฟที่คุณต้องการ! ถ้าคุณไม่มีพระคำภายในตัวคุณ ไฟก็ไม่สามารถลุกไหม้ได้ คุณก็ไม่สามารถลุกเป็นไฟเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ เราเพิ่งอ่านจากดาวิดและเยเรมีย์ ซึ่งคนที่รู้วิธีลุกไหม้เพื่อพระเจ้า และเราเห็นกุญแจ นั่นคือใคร่ครวญพระคำของพระเจ้า

มีบางครั้งที่คุณมองไปรอบ ๆ คุณ อาจอยู่ในกลุ่มเซลล์ของคุณ ในครอบครัวของคุณ ที่ทำงาน รัฐ ละแวกเพื่อนบ้าน เมือง ประเทศ หรือสภาพแวดล้อมใกล้ๆ และคุณสงสัยว่า “ฉันจะทำให้สถานที่นี้มีพระสิริของพระเยซูมากขึ้นได้อย่างไร?” จงเริ่มใคร่ครวญพระคำ ในไม่ช้าพระคำนั้นจะเป็นเหมือนไฟในปากของคุณ คุณจะประกาศด้วยความปรารถนาและความรุนแรงที่เผาผลาญและกำจัดความมืดทุกรูปแบบเพื่อพระสิริและความชอบธรรมของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

    สาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระคำของพระองค์ในตัวข้าพระองค์เป็นเหมือนไฟที่ลุกโชนซึ่งออกไปจากข้าพระองค์ด้วยความร้อนรน ซึ่งเผาผลาญกิจกรรมแห่งความมืดทุกอย่าง ส่งผลกระทบต่อชีวิต และทำให้ความชอบธรรมและพระสิริของพระองค์ถูกสถาปนาขึ้นรอบตัวข้าพระองค์ และในชีวิตของคน ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมเยเรมีย์ 23:29; เยเรมีย์ 5:14; มัทธิว 22:37


Comments are closed