อาทิตย์ ที่ 26 มกราคม 2014

ดำเนินชีวิต “จากภายในสู่ภายนอก”!
Live From “Inside Out”!

“จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ” (สุภาษิต 4:23)

    ในมัทธิว 12:33-35 พระเยซูทรงใช้ตัวอย่างของต้นไม้เพื่อสอนว่าคุณลักษณ์ของวิญญาณมนุษย์นั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด มีเพียงสิ่งที่คุณมีในวิญญาณของคุณเท่านั้นที่สำคัญ พระองค์ตรัสว่า “พึงกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งว่าต้นดีผลก็ดี หรือต้นเลวผลก็เลวด้วย เราจะรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมัน โอ ชาติงูร้าย เจ้าเป็นคนชั่ว แล้วจะพูดความดีได้อย่างไร ด้วยว่าปากนั้น พูดจากสิ่งที่มาจากใจ คนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขา คนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขา”

คุณลักษณะในวิญญาณของคุณคือคุณลักษณะในชีวิตของคุณ นี่คือเหตุผลที่การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่คุณต้องการเห็นภายนอกจะต้องเริ่มต้นมาจากวิญญาณของคุณ คุณจะต้องเริ่มจากภายในสู่ภายนอก ในช่วงเริ่มต้นของปีนี้ หลายคนได้ “ตั้งเป้าประจำปี” สัญญากับตัวเองที่จะเริ่มต้นทำสิ่งดีบางสิ่ง หรือเลิกทำนิสัยที่ไม่ดีบางอย่าง สำหรับบางคน พวกเขามีเป้าหมายในการพัฒนาจิตวิญญาณของพวกเขา พวกเขาต้องการมีระเบียบมากขึ้น ให้ความสนใจในการศึกษาพระคำและการอธิษฐานมากขึ้น สำหรับบางคน พวกเขาต้องการพัฒนาในด้านการงาน การศึกษา หรือรูปแบบการใช้ชีวิตของพวกเขา

อย่างไรก็ดี หลายคนรู้สึกท้อแท้ระหว่างทาง เพราะว่าผ่านไปเพียงสามเดือน พวกเขากลับไปเหมือนที่พวกเขาเคยเป็น ไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้ เหตุผลนั้นง่ายมาก นั่นคือพวกเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงจาก “ภายนอกสู่ภายใน” แทนที่จะเปลี่ยนจาก “ภายในสู่ภายนอก” สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั้นมาจากวิญญาณของคุณและไม่ใช่จะรอบตัวคุณ มนุษย์คือวิญญาณ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตจากวิญญาณของคุณ และนำสิ่งดีออกมาจากคลังทรัพย์ที่ดีแห่งหัวใจของคุณ

ความสำเร็จที่แท้จริงนั้นมาจากวิญญาณของมนุษย์ จนกว่าวิญญาณของคุณจะพร้อมที่จะไปในทิศทางของพระคำและพระวิญญาณของพระเจ้า ความสำเร็จก็จะยังคงหลบหลีกคุณอยู่ 2 โครินธ์ 4:7 กล่าวว่า “…แต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน…” วิญญาณของคุณคือต้นน้ำของสิ่งดีมากมาย ดังนั้นจงให้ความสนใจในการฝึกฝนวิญญาณของคุณโดยการเรียนรู้และภาวนาพระคำของพระเจ้า เมื่อคุณยอมให้พระคำของพระเจ้าเต็มล้นภายในคุณ คุณจะนำมาซึ่งความสำเร็จ สุขภาพที่ดี ความรุ่งเรือง ความก้าวหน้า ชัยชนะ และการเลื่อนขั้นจากภายในคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานประโยชน์ที่เหนือธรรมชาติแก่ข้าพระองค์ทุกวัน และทำให้ข้าพระองค์ได้เปรียบในชีวิต ข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ฟื้นใจและพร้อมสำหรับชีวิตแห่งสง่าราศีผ่านทางพระคำและฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทำงานภายในข้าพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:20-22; มัทธิว 12:35


Comments are closed