ศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2014

ดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์
Living In His Perfect Will

“แล้วข้าพระองค์ทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์มาแล้ว โอ พระเจ้าข้า เพื่อจะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์” (ในหนังสือม้วนก็มีเขียนเรื่องข้าพระองค์)” (ฮีบรู 10:7)

    พระเจ้ารักที่จะช่วยคุณให้ความฝันของคุณสำเร็จ แต่เป็นสิ่งที่ดีกว่าเมื่อคุณมีชีวิตในความฝันของพระองค์สำหรับคุณ พระองค์ทรงมีความฝันที่ยิ่งใหญ่และดีกว่าสำหรับคุณ มากกว่าที่คุณจะสามารถมีสำหรับตัวเองได้ ดังนั้นในการกำหนดเป้าหมายของคุณในปีนี้ สิ่งฉลาดที่ควรจะทำก็คือให้มั่นใจว่าเป้าหมายเหล่านั้นอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ ดังนั้นเป้าหมายของคุณควรจะเป็นการทำให้น้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์สำเร็จ

ที่ๆดีที่สุดสำหรับชีวิตของคุณคือการดำเนินในความฝันของพระเจ้า โดยวิธีนั้น คุณเป็นผู้ชนะ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤต ความเครียดและการดิ้นรนที่คุณเผชิญ เพราะคุณอยู่ในศูนย์กลางของน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ ทุกสิ่งที่คุณต้องการมีพร้อมสำหรับคุณในพระองค์ พระเยซูตรัสไว้ในลูกา 12:32 ว่า “ฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระบิดาของท่านชอบพระทัยที่จะประทานอาณาจักรนั้นให้แก่ท่าน”

การดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์จำเป็นจะต้องมีความสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณจะต้องยอมรับและยอมจำนนตัวคุณเองต่อพระองค์ มอบหนทางในชีวิตของคุณแด่พระองค์ ในเวลานี้บางทีคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่แน่ใจว่าคุณกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณหรือไม่ ผลก็คือว่า คุณกำลังสงสัยว่า “ฉันจะหลุดพ้นได้อย่างไร? ฉันจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ และกลับเข้าสู่น้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระเจ้าได้อย่างไร?”

อันดับแรก ต้องรู้ว่าพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เพื่อคุณ อย่างที่สอง ตัดสินใจที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองและเป็นเจ้านายในชีวิตของคุณ ให้พระองค์ควบคุมทั้งหมด! พระองค์จะนำคุณไปในสถานที่ของพระเจ้า ในเวลาของพระเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ของพระเจ้า ในวิธีของพระเจ้า พระองค์เป็นผู้ที่เปิดเผยในวิญญาณของคุณถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำ และวิธีที่คุณจะทำสิ่งเหล่านั้น การดำเนินชีวิตภายในน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นจะนำความชื่นชมยินดีและความเติมเต็มเข้าสู่ชีวิตของคุณ

จงอย่าพยายามที่จะเป็นเหมือนคนอื่น จงพึงพอใจในความพิเศษของคุณ และเป็นในสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้คุณเป็น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับแสงสว่างจากพระคำของพระองค์ ที่ซึ่งข้าพระองค์ค้นพบน้ำพระทัยของพระองค์และเดินในแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมจำนนทั้งสิ้นต่อความเป็นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้นำข้าพระองค์ในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 12:2; โคโลสี 4:17


Comments are closed