จันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2015

ดำเนินการตามคำตัดสิน!
Execute The Sentence!

“ให้ธรรมิกชนลิงโลดในชัยเกียรติ ให้เขาร้องเพลงด้วยความชื่นบานบนที่นอนของเขา ให้การสดุดีอย่างสูงแด่พระเจ้าอยู่ในลำคอของเขา และให้ดาบสองคมอยู่ในมือของเขา เพื่อทำการแก้แค้นบรรดาประชาชาติ และทำการลงโทษชนชาติทั้งหลาย เพื่อเอาตรวนล่ามบรรดาพระราชาของเขา และเอาเครื่องเหล็กจำจองล่ามบรรดาเจ้านายของเขา เพื่อจะกระทำแก่เขาตามคำพิพากษาที่บันทึกไว้แล้ว นี่เป็นเกียรติแก่บรรดาธรรมิกชนของพระองค์ จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด” (สดุดี 149:5-9)

    ในการเป็นคริสเตียน เราไม่ได้ถูกเรียกให้ต่อสู้กับมาร ซาตานหรือมารร้ายคือศัตรูของเรา แต่มันพ่ายแพ้แล้ว! มันถูกตัดสิน และเราคือผู้ที่ได้รับสิทธิอำนาจในการดำเนินการกับคำพิพากษานั้น! ดังนั้นเราไม่ต้องต่อสู้กับมัน เราดำเนินการตามคำตัดสินที่มันได้รับแล้ว นี่เป็นส่วนหนึ่งในมรดกของเราในพระคริสต์ “เพื่อจะกระทำแก่เขาตามคำพิพากษาที่บันทึกไว้แล้ว นี่เป็นเกียรติแก่บรรดาธรรมิกชนของพระองค์ จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด” (สดุดี 149:9)

ในยอห์น 16:11 พระเยซูตรัสว่า “…เพราะเจ้าโลกนี้ถูกพิพากษาแล้ว” นั่นหมายความว่ามันถูกตัดสินแล้ว ฮาเลลูยา! เรามีหน้าที่ในการทำให้ซาตานอยู่ที่ซึ่งมันควรอยู่ คือใต้เท้าของเรา! นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระคัมภีร์จึงบอกให้ไล่มันออกไป! คุณไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับซาตาน เพียงแค่ไล่มันออกไป

การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูทำให้คุณเป็นผู้ชนะ พระคัมภีร์กล่าวว่า คุณได้ถูกยกขึ้นร่วมกันกับพระองค์ และได้นั่งร่วมกันกับพระองค์ในสวรรค์ (เอเฟซัส 2:6) คุณได้นั่งร่วมกับพระคริสต์ สูงเหนือเทพผู้ครองและศักดิเทพ คุณอยู่ในตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจในพระคริสต์ อยู่เหนือซาตานและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมัน สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธิ์เดช! ข้าพเจ้าอยู่สูงเหนือซาตานและสมุนของมัน ด้วยสิทธิอำนาจที่สามารถดำเนินการตามคำตัดสินที่พวกมันได้รับ ข้าพเจ้าปกครองและมีชัยชนะเหนือสถานการณ์ในวันนี้และตลอดไป เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสถิตในข้าพเจ้า! สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4, ยากอบ 4:7


Comments are closed