จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2015

ชื่นชมกับกิจการของพระองค์ในชีวิตของคุณ
Appreciate His Work In Your Life

“จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอ ในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” (เอเฟซัส 5:20)

    มีคนที่ไม่ชื่นชมหรือแม้แต่ตระหนักถึงความก้าวหน้าที่พวกเขาได้ทำ หรือพระพรของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา พวกเขามีหน้าตาที่กังวล กลุ้มใจอยู่เสมอ มองเห็นเพียงแต่สิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทำได้ และในสิ่งที่พวกเขาไม่มี พวกเขารวดเร็วในการบ่นว่า “ข้าพเจ้ายังไม่ได้รับการเพิ่มพูนอะไรเลยตลอดห้าปีที่ผ่านมา!”

ปัญหาคือว่า พวกเขาพลาดที่จะตระหนักและรู้ถึงการเพิ่มพูนที่ลึกลับอื่นๆ และพระพรที่พวกเขาประสบในช่วงเวลาเดียวกันนั้น การเพิ่มพูนของพวกเขาไม่ใช่ผ่านทางการงานของคุณเท่านั้น ยังมีด้านอื่นๆ อีก และคุณจะต้องสามารถระบุสิ่งเหล่านั้นให้ได้และรู้สึกซาบซึ้ง คุณไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่บางสิ่งหรือ? ความรู้ของคุณและความเข้าใจของคุณในพระคำของพระเจ้าไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือ? คุณไม่ได้มีชัยชนะเหนือความโกรธหรือ? ชีวิตแห่งการอธิษฐานของคุณไม่ได้ลึกซึ้งมากขึ้นหรือ? คุณไม่ได้อธิษฐานได้ดีกว่าที่เคยหรือ? ใตร่ตรองถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งพระพรและการเพิ่มพูนอื่นๆ ที่พระวิญญาณของพระเจ้าได้นำมาสู่ชีวิตของคุณ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีความสำคัญยิ่งกว่า จดจ่อความคิดของคุณที่สิ่งเหล่านั้น! ให้พระพรเหล่านั้นทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้น

มีการเพิ่มพูนที่คุณไม่ควรจะมองข้าม ยกตัวอย่างเช่นการรับใช้และการทำงานของพระวิญญาณในชีวิตของคุณ! นั่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าพระพรทางร่างกายหรือการได้สิ่งของใดๆ หรือการเพิ่มพูนใดที่คุณจะสามารถได้รับ แท้จริงแล้วนั่นเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดการเพิ่มพูนขึ้นในที่ทำงาน มีบางคนที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงานแต่ก็ยังเครียดและฆ่าตัวตาย มีหลายคนที่มีเงินมากมาย และทุกสิ่งที่เงินซื้อได้ แต่พวกเขาก็ยังโศกเศร้า และจบลงที่การทำลายตัวเอง

คุณจะไม่มีทางรู้สึกเติมเต็มได้เลยเพราะว่าคุณมีสิ่งของมากมาย และไม่จำเป็นที่คุณจะเชื่อฟังพระเจ้าเพราะว่าคุณมีสิ่งต่างๆ มากมาย ดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะมีความพึงพอใจ และทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่ง รับใช้พระเจ้าด้วยความยินดี ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม ให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของคุณและขอบพระคุณ และตื่นเต้นไปกับชีวิตของคุณ และวิธีที่พระองค์ทรงนำคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า จากส่วนลึกในใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ตระหนักถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์! พระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้รับส่วนในมรดกแห่งธรรมิกชนในอาณาจักรแห่งแสงสว่าง ได้ประทานพระคุณทั้งหมดแก่ข้าพระองค์! ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ชีวิตของข้าพระองค์เต็มด้วยสง่าราศีและทำให้ข้าพระองค์ส่องสว่างความชอบธรรมของพระองค์ ความงดงาม สติปัญญา และพระคุณของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 1:6; ฟิลิปปี 2:13


Comments are closed