ศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2018

ชีวิตแห่งชัยชนะในพระคริสต์ของคุณ
YOUR VICTORIOUS LIFE IN CHRIST

แต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ และถ้าเขาหันกลับเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลย (ฮีบรู 10:38)

     เมื่อพระคัมภีร์บอกว่าคุณเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต นั่นเป็นความมั่นใจในชัยชนะ คุณเป็นผู้ชนะในชีวิต คุณไม่มีทางพ่ายแพ้อย่างแน่นอน ไม่มีอะไรสามารถทำร้ายหรือส่งผลกระทบต่อคุณได้ นั่นคือสิ่งที่พระเยซูตรัสไว้ว่า “ถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆ มันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขา” (มาระโก 16:18)

คุณไม่สามารถถูกวางยาพิษได้ เพราะชีวิตในตัวคุณเป็นของพระเจ้า อย่างไรก็ตามคริสเตียนที่ไม่ได้ดื่มด่ำกับพระวจนะและเรียนรู้ที่จะใช้ความเชื่อของตนก็สามารถถูกตะลุมบอนด้วยวิกฤตการณ์แห่งชีวิตได้

ลองจินตนาการว่าคริสเตียนกินเฉพาะอาหารบางอย่าง ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตราย แต่เขาก็มีปัญหา “ท้องเสีย” ในความสว่างของสิ่งที่พระเยซูตรัส ไม่ว่าคุณจะกินหรือดื่มอะไรไม่ควรมีผลในแง่ลบต่อคุณ บางคนพูดว่า “ฉันถูกแมลงกัด นี่เป็นเหตุผลที่ฉันได้รับอาการแพ้เหล่านี้ทั้งหมด” ผู้ที่ทนทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เรียนรู้ที่จะทำให้ความเชื่อเกิดผล นั่นคือพวกเขาไม่รู้เรื่องชีวิตที่มีชัยชนะในพระคริสต์

ระลึกถึงประสบการณ์ของอัครทูตเปาโลในกิจการบทที่ 28 งูพิษกัดเขา แต่เขาไม่ได้ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด เขาแค่สะบัดมันลงไปในไฟโดยไม่ได้รับอันตรายใดๆ (กิจการ 28:5) พระคัมภีร์กล่าวว่าผู้ที่เฝ้าดูคอยให้เปาโลบวมขึ้น, ล้มลง และตาย เนื่องจากผลของพิษ แต่เมื่อสิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้น พวกเขาสรุปว่าเปาโลต้องเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง

แท้จริงแล้วนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระวจนะกล่าวว่าเราเป็นหรือ? สดุดี 82:6 กล่าวว่า “… เจ้าทั้งหลายเป็นพระ เป็นบุตรองค์ผู้สูงสุด เจ้าทุกคนนั่นแหละ” เมื่อคุณบังเกิดใหม่ คุณเป็นเหมือนพระเจ้า ชีวิตของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับเลือดของคุณอีกต่อไป นั่นคือเหตุผลที่คุณไม่ควรจะต้องทนทุกข์ด้วยโรคเลือดใดๆ ตอนนี้เมื่อคุณอยู่ในพระคริสต์ พระวจนะของพระเจ้าคือชีวิตแห่งเนื้อหนังของคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้พลังแก่ร่างกายของคุณ เพราะว่าร่างกายของคุณเป็นพลับพลาที่พระชนม์อยู่ของพระองค์

ระลึกถึงสิ่งที่พระองค์บอกกับเราไว้ในโรม 8:11 ว่า “ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้น จะทรงทำให้กายซึ่งต้องตายของพวกท่านเป็นขึ้นมาใหม่ โดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน” สิ่งนี้เกิดขึ้นในวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สถิตอยู่ในคุณ พระองค์ทรงทำให้ร่างกายของคุณมีชีวิตชีวาและทำให้มันต้านทานความเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บและความอ่อนแอได้ จงเสริมสร้างความเชื่อของคุณด้วยความเป็นจริงเหล่านี้และรักษาชีวิตที่มีชัยชนะในพระคริสต์ต่อไป

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ความเชื่อของฉันแข็งแรงและมีชัยชนะ! ฉันครอบครองสถานการณ์ของชีวิต, อาศัยอยู่ในมิติของพระเจ้าผ่านการใคร่ครวญของฉันและถ้อยคำแห่งความเชื่อในพระวจนะ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติมโรม 4:19-20; สุภาษิต 24:10


Comments are closed