อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013

ชีวิตแห่งความสำเร็จ
A Life Of Success

“แต่วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณ ซึ่งฉายสุกใสยิ่งขึ้นๆจนเต็มวัน” (สุภาษิต 4:18)

พระเจ้าปรารถนาที่คุณจะก้าวหน้าและจำเริญอย่างต่อเนื่องจากพระสิริสู่พระสิริ พระองค์คาดหวังคุณที่จะเกิดผลในทุกความพยายามของคุณ พระเยซูตรัสไว้ในยอห์น 15:1-8 “เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา แขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออกผล พระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้น…พระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมาก ท่านก็เป็นสาวกของเรา” ถ้าคุณประสบความสำเร็จและเกิดผลแล้ว พระเจ้าจะทรงลิดเพื่อให้คุณเกิดผลมากยิ่งขึ้น
คุณไม่ต้องรอจนกระทั่งคุณแก่ เพื่อที่คุณจะรู้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ความสำเร็จนั้นวัดได้จากช่วงต่างๆในชีวิตของคุณ ซาโลมอนเป็นคนหนุ่มเมื่อพระเจ้าได้ทำให้เขาประสบความสำเร็จ ถ้าคุณตระหนักถึงความสำเร็จในระดับที่คุณเป็นในวันนี้ ความตระหนักนั้นจะนำคุณขึ้นสู่ความสำเร็จที่สูงกว่าในวันพรุ่งนี้
จงตระหนักว่าคุณอยู่ในโลกนี้ในฐานะของผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คนเหล่านั้นที่คุณทำงานด้วยหรือมีความสัมพันธ์ด้วยควรจะพบว่าขาดคุณไม่ได้ เจ้านายของคุณและคนที่คุณทำงานด้วยนั้นควรที่จะพึ่งพาคุณสำหรับการนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยอดเยี่ยม เมื่องานได้ถูกมอบหมายให้กับคุณ ทำให้แน่ใจว่าได้ทำงานนั้นอย่างสมบูรณ์แบบ ให้คนที่อยู่รอบข้างคุณเห็นว่าคุณเป็นศูนย์กลางของความสำเร็จของพวกเขา
ปลูกฝังท่าทีแห่งความสำเร็จที่ไม่ประณีประนอม อย่าหาข้อแก้ตัวสำหรับความล้มเหลว จงอยู่ห่างจากความปานกลาง และใส่วัฒนธรรมแห่งความยอดเยี่ยมและความสมบูรณ์แบบภายในคุณ แนวความคิดแห่งความสำเร็จทำให้คุณตื่นเต้นในทุกวันของชีวิต และทุกโอกาสที่จะเผชิญความท้าทายของชีวิตและมีชัยชนะ!
ผลิตผลลัพธ์ มีชัยชนะทุกวัน จงมีความสุขและพร้อมที่จะจัดการกับปัญหา ตอบคำถาม และเป็นพระพรให้กับโลกของคุณ นั่นคือชีวิตแห่งความสำเร็จที่คุณถูกเรียก

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าคือความสำเร็จ และทางของข้าพเจ้าเป็นแสงที่ส่องสว่าง ซึ่งส่องสว่างขึ้นถึงวันที่สมบูรณ์ ข้าพเจ้าก้าวหน้าจากพระสิริสู่พระสิริ นำมาซึ่งผลมากมายแด่พระเจ้าในความชอบธรรม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 3 ยอห์น 1:2; สดุดี 1:1-3


Comments are closed