พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2013

ชีวิตที่ขึ้นไปข้างบน และก้าวไปข้างหน้า
The Upward And Forward Life

“อิสอัคได้หว่านพืชในดินแดนนั้น ในปีเดียวกันนั้นก็เก็บผลได้หนึ่งร้อยเท่า พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ท่าน อิสอัคก็จำเริญมีกำไรทวียิ่งขึ้นจนท่านเป็นคนมั่งมีมาก” (ปฐมกาล 26:12-13)

พระคัมภีร์กล่าวว่าอิสอัคจำเริญขึ้น มีกำไรทวีขึ้น กระทั่งท่านเป็นคนมั่งมีมาก ช่างเป็นชีวิตที่ดีอะไรเช่นนี้! คุณรู้หรือไม่ว่านั่นคือเชื้อสายของอับราฮัม นี่คือชีวิตที่คุณถูกเรียกให้มี คุณควรที่จะก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิตทุกส่วนของคุณ โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ รอบข้าง
สังเกตอีกครั้งถึงประสบการณ์ของอิสอัค มีการกันดารอาหารเกิดขึ้นในแผ่นดินกีซาร์ และเพื่อนของอิสอัคกับเหล่าเพื่อนบ้านเดินทางไปที่อียิปต์ที่ซึ่งมีเหล้าองุ่นและข้าวโพดมากมาย เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลในการเดินทางไปที่นั่น เนื่องจากเศรษฐกิจของอียิปต์ดีที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ตาม เมื่ออิสอัคกำลังจะออกเดินทางไปอียิปต์ พระเจ้าได้ตรัสและสั่งให้เขาอยู่ในเมืองกีซาร์ที่มีการกันดารอาหารนั้นต่อไป และหว่านเมล็ดในที่ดินเดิมนั้น อิสอัคเชื่อฟัง และการเชื่อฟังของเขาก็ได้ผลเมื่อเขาร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเขาได้กลายมาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากในดินแดนนั้น เขาจำเริญขึ้นอย่างมากจนกระทั่งพวกชาวฟิลิสเตียอิจฉาเขา (ปฐมกาล 26:13-14)
เคล็ดลับในชีวิตที่ก้าวหน้าและความรุ่งเรืองที่ไม่รู้จบ คือการยึดเอาคำแนะนำและแนวทางของพระวิญญาณพระเจ้าที่ให้แก่คุณ ที่ใดก็ตามที่พระองค์บอกให้ไปคือที่ๆคุณควรไป และอะไรก็ตามที่พระองค์บอกให้คุณทำ คือสิ่งที่คุณควรทำ อิสอัคได้จำเริญขึ้น มีกำไรทวีขึ้น กระทั่งท่านเป็นคนมั่งมีมาก ก็เพราะว่าท่านทำตามคำสั่งของพระเจ้า มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกันดารที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนั้น ผลลัพธ์ของท่านที่เกิดขึ้นแตกต่างออกไป
คุณถูกเรียกให้เข้าสู่ชีวิตที่ขึ้นไปข้างบนและก้าวไปข้างหน้า มีคนมากมายที่พูดว่าชีวิตมีขึ้นและลง แต่นั่นไม่ควรจะเป็นประสบการณ์ในชีวิตของคุณ คุณควรที่จะเดินทางไปในทิศทางเดียว นั่นคือ ขึ้นไปข้างบน และก้าวไปข้างหน้า! ไม่มีทางเลือกอื่น เวลาแห่งการก้าวหน้าของคุณคือเวลานี้ มันไม่ขึ้นอยู่ว่าสิ่งต่างๆรอบตัวคุณเป็นอย่างไร ถ้าคุณยอมให้พระวิญญาณนำคุณในสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณ เหมือนอย่างอิสอัค ชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องราวของการก้าวหน้าที่ไม่มีวันสิ้นสุด! คุณจะจำเริญขึ้น มีกำไรทวีขึ้น กระทั่งคุณเป็นคนมั่งมีมาก!

คำอธิษฐาน
โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ก้าวหน้าและจำเริญขึ้นในชีวิต นี่คือเวลาของความก้าวหน้าของข้าพระองค์ และข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานและรุ่งเรืองในทุกสิ่ง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 1:1-3; อิสยาห์ 54:2-3


Comments are closed