จันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2016

ชัยชนะในพระคำ
Victory In The Word
“ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:36)

    แผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา คือการที่จะให้เราเติบโตและก้าวหน้ามีสง่าราศีมากขึ้นเรื่อยๆ แต่มีคริสเตียนไม่มากนักที่ยอมรับความจริงในข้อนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีของพวกเขา หรือในการที่เขาได้รับการสอนที่ผิด นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณอาจพบนักเทศน์ที่กล่าวกับสมาชิกของเขาว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกท้อใจในบางครั้ง” หลายคนเข้าใจผิดว่าถ้อยคำนี้คือความจริงใจและความถ่อมใจ แต่แท้จริงแล้วแสดงให้เห็นถึงความไม่รู้ของพวกเขาถึงความจริงฝ่ายวิญญาณ

อย่างไรก็ดี บางคนชอบที่จะฟังสิ่งเหล่านี้ และอาจพูดว่าผู้รับใช้ที่พวกเขาคิดว่า “เสแสร้ง” ว่าทุกสิ่งเรียบร้อยดีเสมอ มันไม่ใช่การเสแสร้ง แต่เป็นความเป็นจริง ทุกสิ่งดีอยู่เสมอ เพราะว่าเราเป็นผู้จัดการและผู้ควบคุม เราเป็นเจ้าของและปกครองโลกนี้ พระเยซูทำให้เป็นเช่นนั้นเพื่อเรา ฮาเลลูยา

เมื่อคุณพบคนเหล่านั้นที่ในชีวิตของพวกเขาที่มีชีวิตไม่จริงตามพระคำของพระเจ้า พวกเขาคิดว่าคนอื่นมีประสบการณ์เหมือนกัน แต่ไม่ใช่เช่นนั้น ประสบการณ์ของคุณ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ไม่ได้ทำให้ความจริงหรือฤทธิ์เดชพระคำของพระเจ้าลดน้อยลงหรือหายไป ข้อความที่ว่า “ข้าพเจ้าท้อใจในบางครั้ง” เป็นการยืนยันถึงบาดแผล เป็นความพ่ายแพ้ เพราะว่าสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรามี นั่นก็คือความกล้าหาญ พระองค์กำชับให้เราทำตามพระคำและไม่ท้อแท้ใจ

ในความท้อใจนั้นหมายความว่าคุณได้ไว้วางใจในความสามารถของตัวเอง ไม่ใช่ในพระเจ้า หมายความว่าคุณยอมให้ความรู้สึกของตัวเองกำหนดสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ เมื่อคุณเชื่อในพระคำของพระเจ้า ไม่ได้หมายความว่าความเชื่อของคุณจะไม่ถูกทดสอบ แต่นั่นคือที่ซึ่งคุณจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณเชื่อนั้นเป็นจริง

ความเชื่อคือกระบวนการของการได้รับ เมื่อคุณเชื่อ สิ่งที่คุณเชื่อนั้นได้เข้าไปในวิญญาณของคุณ เคลื่อนจากสิ่งที่คุณเชื่อไปสู่สิ่งที่คุณรู้ จนไปถึงสิ่งที่คุณได้รับ เมื่อถึงจุดนั้นสิ่งนั้นก็จะไม่สามารถถูกเอาไปจากคุณได้ เพราะว่าผู้เชื่อคือ “ผู้ได้รับ” “ผู้ที่วางใจ…ก็มี” (ยอห์น 3:36)

อย่าท้อใจ แม้ในเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบาก จงรักษาถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณไว้ ยืนอย่างมั่นคง ใช้หลักการเดียวกันนี้ในสุขภาพของคุณ การเงิน การเรียน ครอบครัว ฯลฯ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าคือผู้ที่พระเจ้าบอกว่าเป็น และข้าพเจ้าสามารถทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าสามารถทำได้ ข้าพเจ้าเข้มแข็งในความเชื่อทุกเวลา ด้วยหน้าของข้าพเจ้าที่อยู่ตรงหน้าพระเจ้า ผู้ซึ่งเป็นหอคอยและที่ลี้ภัยอันเข้มแข็งของข้าพเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่ข้าพเจ้าไว้วางใจตลอดไป

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 4:18; โรม 15:13


Comments are closed