พฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2017
ชัยชนะโดยพระคำ
Victory By The Word

“จงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่าน” (โคโลสี 3:16)

    ยากอบ 1:18 กล่าวว่า “เมื่อตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริง เพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง” 1 เปโตร 1:23 กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่” โดยการเป็นคริสเตียน คุณจะต้องศึกษาและภาวนาพระคำ เพราะว่าชีวิตของคุณมาจากพระคำของพระเจ้า คุณเป็นเชื้อสายของพระคำ ดังนั้นคุณสามารถคงอยู่ได้โดยพระคำ อยู่ในพระคำ เพราะว่าทุกสิ่งในชีวิตนั้นคงอยู่ได้เพราะแหล่งกำเนิดของมัน

การไม่อยู่ในพระคำนั้นทำให้วิญญาณของคุณขาดอาหารที่จำเป็นในการมีชีวิต เติบโต และทำสิ่งต่างๆ อย่างปกติ การพัฒนาวิญญาณของคุณขึ้นอยู่กับระดับพระคำที่คุณได้รับเข้าไปว่ามากเท่าใด ยิ่งคุณรับพระคำของพระเจ้าเข้าในวิญญาณของคุณมากเท่าใด วิญญาณของคุณก็จะยิ่งได้รับการสอนและพัฒนาเพื่อชัยชนะและความสำเร็จมากเท่านั้น

ความสำเร็จในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริญญาที่คุณได้รับในมหาวิทยาลัย แต่ขึ้นอยู่กับระดับของพระคำที่คุณรู้และนำไปใช้! นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณต้องรู้และดำเนินชีวิตโดยพระคำ สร้างความเชื่อของคุณด้วยพระคำ โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยวิกฤต, ปัญหาเศรษฐกิจ, ฯลฯ และหลายคนก็สับสน และสงสัยว่าเมื่อไรวิกฤตนี้จะจบลง แต่ถ้าคุณมีพระคำภายในคุณ คุณจะไม่ต้องกลัวสิ่งใด

พระคำของพระเจ้ามีชีวิตและเต็มไปด้วยฤทธิ์เดช นั่นหมายความว่าพระคำทำงานและเกิดผล ดังนั้นจึงไม่สำคัญว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ถ้าคุณภาวนาพระคำ พระคำจะเกิดผลในคุณและเพื่อคุณให้ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า แต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้น แล้วเจ้าจะมีความเจริญ และประสบความสำเร็จ” (โยชูวา 1:8) พระคำในวิญญาณของคุณและในปากของคุณจะทำให้คุณเป็นผู้ชนะในชีวิต

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ได้รับการเติมเต็ม โดยรู้ว่ารากฐานของข้าพระองค์อยู่ในพระคำของพระองค์ พระคำของพระองค์เป็นการภาวนาประจำวันของข้าพระองค์ ทั้งตอนเช้า กลางวัน และกลางคืน ข้าพระองค์เดินในสุขภาพที่ดี ความรุ่งเรือง ชัยชนะ และความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าความเชื่อของข้าพระองค์อยู่ในพระคำ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: โยชูวา 1:8; สดุดี 1119:11; 1 ทิโมธี 4:8


Comments are closed