วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน

ชนะความชั่วด้วยความดี
Overcome Evil With Good

“อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี” (โรม 12:21)

     ความดีแข็งแรงกว่า ยิ่งใหญ่กว่า และมีฤทธิ์อำนาจมากกว่าความชั่ว ความชั่วไม่มีและจะไม่มีวันมีอำนาจเหนือความดีได้ มีคนที่พูดว่า “โลกนี้ชั่วร้ายเกินไป ระดับของความเกลียดชังนั้นไม่สามารถจินตนาการได้” ใช่ แต่ความรักนั้นยิ่งใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่าความเกลียดชัง มันเหมือนกับความสว่างและความมืด ความมืดไม่มีทางและจะไม่มีวันดับความสว่างได้ เมื่อความสว่างส่องแสงความมืดก็หายไป

สิ่งที่หลายคนทำคือการพูดถึงความมืดมากเกินไปแทนที่จะ “เปิดแสงสว่าง” วิธีแก้ปัญหาของความมืดคือความสว่าง วิธีแก้ปัญหาของความเกลียดชังคือความรัก วิธีแก้ปัญหาของความชั่วคือความดี

เราทุกคนต้องปรับทิศทางตัวเองให้ไว้วางใจในฤทธิ์อำนาจของความดีที่อยู่เหนือความชั่วมากกว่าเดิม ยิ่งคนชั่วทำชั่วมากขึ้นเท่าไร ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร และไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน คุณก็ยิ่งตอบสนองด้วยความดีมากขึ้น การทำความดีทำให้คุณเป็นผู้ชนะ

ไม่มีใครเคยเป็นวีรบุรุษด้วยการทำความชั่ว ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้คนยกอาวุธขึ้นมาเพื่อข่มขู่และทำร้ายผู้อื่น นั่นเป็นพยานถึงความอ่อนแอ พลังที่แท้จริง ฤทธิ์อำนาจที่แท้จริงคือคุณได้ปลดปล่อยความรักออกมาและมีผลต่อผู้อื่นได้มากเท่าไร นี่เป็นเรื่องของระดับที่คุณสามารถยกชูและสร้างผู้อื่นและทำให้พวกเขาแข็งแรงได้มากเท่าไร จงให้ความรักของพระเจ้าควบคุมชีวิตของคุณ

มีการกล่าวไว้ว่าส่วนผสมที่จำเป็นเพียงอย่างเดียวที่ทำให้ความชั่วมีชัยได้ก็คือการที่คนดีไม่ทำอะไรเลย จงกำจัดการงานของความมืดในและรอบตัวคุณด้วยการงานที่ดีของคุณ คุณคือความสว่างของโลก (มัทธิว 5:14) ข้อที่ 16 กล่าวว่า “จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” จง ทำสิ่งนี้โดยไม่คำนึงถึงความมืดและความชั่วร้ายที่แพร่หลายในโลกปัจจุบัน ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเป็นทูตของพระคริสต์ซึ่งกำลังแพร่กระจายความรักของพระเจ้าในโลกของฉัน ความรักของพระองค์นั้นสมบูรณ์แบบในฉัน นั่นคือสิ่งนี้ถูกได้ยินในคำพูดของฉันและถูกพบเห็นในกระทำของฉัน เพราะฉันอาศัยอยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าอาศัยอยู่ในตัวฉัน สาธุการแด่พระเจ้าตลอดไป!

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 1:10-15; 1 ยอห์น 4:18; 1 ยอห์น 4:8


Comments are closed