อาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 2018

ชนะก่อนในการอธิษฐาน
PREVAIL FIRST IN PRAY

เมื่อพวกเขาฟังแล้วก็โกรธมาก คิดกันว่าจะฆ่าพวกอัครทูตเสีย (กิจการ 5:33)

     ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา เปโตรได้ปรนนิบัติกลุ่มคนด้วยข่าวประเสริฐ แต่แทนที่จะถวายจิตใจให้แก่พระคริสต์ ประชาชนกลับต้องการฆ่าเขา นั่นเป็นสาเหตุที่การอธิษฐานก่อนออกไปประกาศจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ คุณอธิษฐานวิงวอนเผื่อคนที่คุณกำลังจะทำพันธกิจด้วย นั่นคืออธิษฐานว่าข้อความของคุณจะได้รับการยอมรับและจะไม่เป็นเพียงแค่คำพยานที่ต่อต้านพวกเขา

นี่ทำให้เราระลึกถึงประสบการณ์ของสเทเฟนในพระธรรมกิจการ เขาทำพันธกิจด้วยคำเทศนาที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ เต็มไปด้วยศาสนศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม แต่เมื่อเขาเทศน์เสร็จ พระคัมภีร์กล่าวว่าประชาชน “…ก็รู้สึกเดือดดาล และขบเขี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สเทเฟน” (กิจการ 7:54) พวกเขาปิดหูจากข้อความของเขาและวิ่งเข้าใส่เพื่อฆ่าเขา และในที่สุดก็ขว้างเขาด้วยหินจนตาย

เพียงเพราะว่าข้อความดีไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะถูกเคลื่อนอย่างเพียงพอที่จะมอบหัวใจของพวกเขาให้แก่พระคริสต์ ในกรณีของสเทเฟนพวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ดังนั้นก่อนที่คุณจะออกเดินทางไปในงานมิชชันเพื่อการประกาศหรือโปรแกรมการประกาศ จงชนะในการอธิษฐานก่อน เพิ่มการอดอาหารลงไปด้วย เพราะว่านี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์ นั่นคือผลกระทบที่ข้อความจะมีต่อพวกเขาจะทำให้พวกเขาได้รับความรอด

เมื่อคุณอธิษฐานวิงวอนแบบนี้ ความรักของพระเจ้าที่อยู่ในคุณจะพุ่งขึ้นมา ต่อสู้กับความบาป, ซาตาน, พลังของความมืด และช่วยจิตวิญญาณของพวกเขาออกมาจากพลังของความชั่วร้าย ในเวลานั้นคุณเป็นผู้ชนะเลิศของพระเจ้า นั่นคือเป็นผู้ปลดปล่อย

เมื่อคุณประสบความสำเร็จในการนำพวกเขาออกจากความมืดในวิญญาณ คุณจะรับรู้ได้ หลังจากนั้นคุณก็พร้อมที่จะออกไป ข้อความของคุณอาจยาวเพียงแค่ห้าหรือยี่สิบนาที นั่นไม่สำคัญ เมื่อคุณกำลังเทศน์อยู่ พวกเขาจะแน่ใจและร้องขอความรอด นี่เป็นสิ่งที่สำคัญ จงเรียนรู้ที่จะชนะในการอธิษฐานก่อน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเป็นพันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่ที่เกิดผล และให้ชีวิตแก่ทุกคนที่เข้ามาติดต่อกับฉัน แม้กระทั่งในเวลานี้ฉันอธิษฐานขอให้วิญญาณที่หลงหายรอบโลกได้รับผลประโยชน์จากข้อความเรื่องความรอดในวันนี้ หัวใจของพวกเขาพร้อมที่จะรับ เมื่อพวกเขาก้าวออกไปด้วยความเชื่อเพื่อโอบกอดความชอบธรรมของพระคริสต์ในข่าวประเสริฐ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมโอบาดีห์ 1:21; ลูกา 22:31-32; ทิตัส 2:11-14


Comments are closed