วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2019

จงไว้วางใจนักยุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม
Trust The Extraordinary Strategist

“ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า“ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราช” (อิสยาห์ 9:6)

     ในการแปลภาษาฮีบรูต้นฉบับของส่วนที่ขีดเส้นใต้ของข้อพระคัมภีร์ข้างบนไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำว่า “มหัศจรรย์” และ “ที่ปรึกษา” นอกจากนี้คำภาษาฮีบรูที่แปลว่า “มหัศจรรย์” จริงๆแล้วหมายถึงกิจการและการกระทำที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือการงานที่อัศจรรย์ที่ทำให้เกิดความประหลาดใจ

นอกจากนี้ในภาษาฮีบรูคำว่า “ที่ปรึกษา” ไม่ได้หมายความว่าคนที่ให้คำแนะนำแก่คุณ แต่หมายถึงคนที่แนะนำคุณในเรื่องสงคราม นั่นคือนักยุทธศาสตร์ ซึ่งหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นนักยุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมของเรา! ฮาเลลูยา!

ไม่สำคัญว่าวันนี้คุณจะอยู่ที่ไหนในชีวิตหรืออะไรที่อยู่หน้าคุณ คุณสามารถรู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะชนะเสมอ ถ้าคุณปรึกษานักยุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม พระองค์อาศัยอยู่ในคุณ นี่คือสิ่งที่ทำให้เราอยู่ยงคงกระพัน! คุณจะล้มเหลวได้อย่างไรเมื่อนักยุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมอาศัยอยู่ในตัวคุณ! คุณแค่ต้องฉวยโอกาสของการทรงสถิตและพันธกิจของพระองค์ในชีวิตของคุณ

วลีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราคือ “พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์” (EL GIBOR) และสิ่งนี้กำลังพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ความมหิทธิฤทธิ์ที่เหนือกว่าของพระองค์! ในเยเรมีย์ 32:27 พระองค์พูดว่า “นี่แน่ะ เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของมนุษย์และสัตว์ทั้งสิ้น มีสิ่งใดที่ยากเกินสำหรับเราหรือ?” แน่นอนว่าไม่มี!

มันไม่สำคัญว่าสถานการณ์จะดูสิ้นหวังอย่างไร พระองค์รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร พระองค์ไม่เคยสับสนแม้ในขณะที่คุณรู้สึกสับสน พระองค์รู้วิธีที่จะพาคุณออกจากวิกฤตทุกอย่างที่คุณเผชิญอยู่ พระองค์รู้วิธีที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ พระองค์มีกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ งานของคุณ พันธกิจของคุณ และการเงินของคุณ ทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือพึ่งพาการชี้นำของพระองค์ จงทำตามพระคำของพระองค์และคำแนะนำที่พระองค์ให้คุณจากภายใน

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงประทานทรัพย์สมบัติแห่งสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างซึ่งอยู่ในพระคริสต์ให้แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ฉลาดและชนะตลอดเวลา เพราะว่าข้าพระองค์เล่นตามกลยุทธ์ของพระวิญญาณ ชีวิต พันธกิจ ครอบครัวและธุรกิจของข้าพระองค์รุ่งเรืองอย่างมาก ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 10:4-5; เศคาริยาห์ 4:6; สุภาษิต 3:5-6


Comments are closed