เสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2015

จงไวต่อการรับรู้ถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง
Be Sensitive To The Time Of Change

“แล้วท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า “ดาเนียลเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะตั้งแต่วันแรกที่ท่านตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมตัวลงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าของท่านนั้น พระเจ้าทรงฟังถ้อยคำของท่าน…” (ดาเนียล 10:12)

    บางครั้งคุณสามารถรู้ภายในวิญญาณของคุณว่ามีบางสิ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณ และถ้าหากคุณไม่ฉวยโอกาสในความรู้สึกนั้น คุณอาจจะสูญเสียโอกาสนั้นไป เมื่อคุณรู้ภายในของคุณว่าเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงได้มาถึงแล้ว หรือบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น อย่าเมินเฉย เริ่มต้นอธิษฐานเกี่ยวกับสิ่งนั้น และเมื่อเวลาผ่านไปคุณยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ต้องการ คุณเพิ่มการอธิษฐานอดอาหารเข้าไป ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงยังคงไม่เกิดขึ้นอีก อธิษฐานและอดอาหารต่อไป เพราะว่าการล่าช้านั้นอาจมาจากซาตาน

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาเนียลเมื่อเขาอธิษฐานขอการปลดปล่อยเพื่อคนของพระเจ้า เขาได้อ่านพระธรรมเยเรมีย์ว่าการปลดปล่อยของอิสราเอลจะมาหลังจากการเจ็ดสิบปีของการถูกขับไล่ออกไป ดังนั้นเขารู้ว่าถึงเวลาของการอธิษฐานและจึงได้เริ่มต้นอธิษฐาน แต่ผู้ครองอาณาจักรเปอร์เซียได้ขัดขวางทูตสวรรค์ที่จะนำถ้อยคำมาให้โมเสสซึ่งเป็นคำตอบที่มาจากพระเจ้า ถึงกระนั้น ดาเนียลยังคงสัตย์ซื่อและยังคงอธิษฐานต่อไป

หลังจากยี่สิบเอ็ดวัน ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาถึงพร้อมด้วยคำตอบและอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น (อ่านดาเนียล 10:13-14) ทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่ถูกส่งมาหาดาเนียลนั้นถูกขัดขวางในโลกฝ่ายวิญญาณ จนกระทั่งมีคาเอล หนึ่งในหัวหน้าทูตสวรรค์ได้มาช่วยเขา

บางทีคุณอาจรู้สึกได้ว่าถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของคุณ ในธุรกิจ การเรียน การเงิน สุขภาพ หรือการรับใช้ของคุณ ยึดสิ่งนั้นไว้ อดอาหารและอธิษฐาน! ในอีกด้านหนึ่ง บางทีคุณอาจรู้สึกว่าควรมีระดับการทำงานของพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของคุณ แต่คุณไม่ได้มีประสบการณ์กับการทำงานนั้น สนใจในเรื่องนี้ อดอาหารและอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะว่าถ้าคุณไม่ทำ คุณอาจพลาดช่วงเวลานั้นไป เช่นเดียวกับโอกาสนั้น ดังนั้นเหมือนกับดาเนียลหันหน้าของคุณ “…ไปหาพระเจ้าองค์เจ้านาย แสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน ทั้งด้วยการอดอาหาร…” (ดาเนียล 9:3-4) ทำสิ่งนี้เมื่อคุณสังเกตเห็นบางส่วนในชีวิตของคุณที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับผลกระทบของพระคำพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระองค์! ข้าพระองค์ไวต่อการนำและการกระตุ้นของพระวิญญาณของพระองค์ทุกเวลา และตระหนักถึงพลังแห่งสติปัญญาของพระองค์ภายในข้าพระองค์ในการดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ชีวิตของข้าพระองค์เต็มด้วยสง่าราศี ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 12:12; อพยพ 3:19


Comments are closed