อาทิตย์ ที่ 3 มกราคม 2016

จงใจเย็นกับคนอื่น
Be Easy On People

“อย่าวินิจฉัยโทษเขา และท่านทั้งหลายจะไม่ได้ถูกวินิจฉัยโทษ อย่ากล่าวโทษเขา และท่านทั้งหลายจะไม่ถูกกล่าวโทษ จงยกโทษให้เขา และเขาจะยกโทษให้ท่าน” (ลูกา 6:37)

    พระเจ้าทรงคาดหวังให้คุณให้คุณค่ากับคนอื่นเหมือนที่พระองค์ทรงให้คุณค่ากับคุณ เมื่อคนอื่นมาอยู่รอบตัวคุณ พวกเขาไม่ควรรู้สึกไม่สบายใจ ถูกดูถูก กลัว ไม่ปลอดภัย หรือสงสัยในความสามารถของพวกเขา แต่พวกเขาควรรู้สึกมั่นใจ มีแรงบันดาลใจ กล้าหาญ เข้มแข็ง และตื่นเต้นในการเผชิญกับชีวิตและมีชัยชนะ อย่าทำให้คนอื่นรู้สึกกลัว รู้สึกผิด หรือรู้สึกถูกดูถูก

คิดถึงพระเจ้าในปฐมกาลบทที่สิบแปด พระองค์ทรงปรากฏในร่างของมนุษย์และบอกอับราฮัม ผู้ที่ในเวลานั้นมีอายุเกือบหนึ่งร้อยปีว่าเขาจะมีลูกชายผ่านภรรยาของเขาคือนางซาราห์ นางซาราห์เมื่อได้ยินพระเจ้าตรัสเช่นนั้นก็หัวเราะกับตัวเอง “ฉันแก่แล้ว สามีของฉันก็แก่แล้ว ฉันยังจะยินดีอีกหรือ” (ปฐมกาล 18:12)

พระเจ้าตอบสนองการหัวเราะในความไม่เชื่อของนางซาราห์โดยถามอับราฮัมว่า “…ทำไมนางซาราห์หัวเราะ…” (ปฐมกาล 18:13) อย่างไรก็ตาม พระคำกล่าวว่า “แต่นางซาราห์ปฏิเสธว่า “ข้าพระองค์มิได้หัวเราะพระเจ้าข้า” เพราะนางกลัว…” (ปฐมกาล 18:15) พระเจ้าสามารถว่าเธอได้ว่า “แม้แต่อยู่ต่อหน้าเรา ท่านยังกล้าโกหกหรือ” ไม่ใช่ พระองค์ไม่ได้โกรธเธอ แต่พระองค์ตรัสกับนางด้วยความรักว่า “…อย่ามุสาเจ้าหัวเราะจริงๆ” (ปฐมกาล 18:14)

พระเจ้าไม่ได้ทำให้นางซาราห์รู้สึกต่ำต้อยกว่าที่ตัวของเธอเป็น พระองค์ไม่ได้โจมตีนิสัยของเธอ พระองค์ทรงใจเย็นกับเธอเพราะพระองค์ทรงรู้ถึงเหตุผลที่เธอโกหกก็เพราะว่าเธอกลัว และคำตอบสำหรับความกลัวก็คือความเชื่อที่ทำงานโดยความรัก ให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณมีความมั่นใจ ให้พวกเขารู้สึกเป็นอิสระเมื่ออยู่รอบข้างคุณ ให้พวกเขามีอิสระในการเป็นตัวของตัวเอง พวกเขาไม่ควรกลัวที่จะ “ล้มเหลว” หรือทำผิดพลาดเมื่ออยู่ใกล้คุณ

มนุษย์ทุกคนได้ถูกซื้อ และชำระโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ เราได้รับการชำระโดยพระเจ้า พวกเราจึงมีคุณค่าต่อพระองค์ เมื่อคุณมอง มีปฏิสัมพันธ์ และพูดคุยกับผู้คนด้วยความเข้าใจนี้ พวกเขาจะมีความมั่นใจในตัวเอง และรู้ว่านั่นคือสายตาที่พระเจ้ามองพวกเขาด้วยเช่นกัน ดังนั้นแทนที่พวกเขาจะวิ่งหนีจากพระเจ้าเมื่อทำอะไรบางอย่างผิดพลาดไป พวกเขาจะวิ่งไปหาพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรักและยอมรับข้าพระองค์ และสอนข้าพระองค์ให้สำแดงความเมตตาเดียวกันนี้แก่ผู้อื่น และปกคลุมพวกเขาด้วยความรักของพระองค์เสมอ ข้าพระองค์มั่นใจในความรักของพระองค์เสมอ และพอเพียงในความพอเพียงของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 6:36; มัทธิว 5:7


Comments are closed