วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2019

จงโฟกัสและมีไฟเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไป
Remain Focused And Afire For The Lord

“แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเอง ขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จ คือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้า” (กิจการ 20:24)

     ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราข้างบนเป็นคำแนะนำที่สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งเปิดเผยให้เราเห็นถึงความคิดที่คุณต้องมีเมื่อเผชิญหน้ากับความทุกข์ยาก 2 ทิโมธี 3:12 กล่าวว่า “แท้จริงทุกคนที่ตั้งใจจะดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหง”

เมื่อคุณมีประสิทธิภาพในเรื่องของพระเจ้า ก็แน่นอนว่าจะมีคนที่จะวิพากษ์วิจารณ์คุณและพูดดูถูกคุณ อย่างไรก็ตามคุณต้องไม่สะทกสะท้าน จงปฏิเสธที่จะให้การวิพากษ์วิจารณ์หรือการกระทำที่ไม่ดีดับความกระตือรือร้นเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและการงานของพระองค์ จงโฟกัสและกระตือรือร้นเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไป และทำสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้คุณทำ

คุณเป็นนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้ (มัทธิว 5:14) นั่นหมายความว่าคุณควรดึงดูดความสนใจ ในขณะที่มีผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเร่าร้อนและความทุ่มเทที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า บางคนอาจดูถูกคุณ แต่นั่นก็ไม่สำคัญอะไร แค่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไป และอย่าอ่อนเปลีย

ความคิดเห็นของคนอื่นไม่สำคัญ นั่นคือคุณควรเป็นห่วงเกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคำของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับคุณเท่านั้น พระองค์ไม่ต้องการให้คุณใส่ใจกับความท้าทายที่เข้ามา แต่พระองค์ตรัสว่า “พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ หรือตกเข้าไปในการทดลองต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง” (ยากอบ 1:2 ฉบับ AMPC)

เช่นเดียวกับอัครทูตในคริสตจักรยุคแรก จงเพลิดเพลินกับทุกโอกาสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือถูกข่มเหงเพราะความทุ่มเทของคุณที่มีต่อพระเยซูคริสต์ นี่เป็นข้อบ่งชี้ว่าคุณมีประสิทธิภาพและก้าวหน้าในทิศทางของการทรงเรียกของพระองค์ในชีวิตของคุณ

พระคัมภีร์บอกเราว่าหลังจากที่อัครทูตถูกเฆี่ยนและถูกข่มขู่ พวกเขาก็ออกไปจากที่ประชุมสภาด้วยความชื่นชมยินดีที่พวกเขาถูกนับว่าสมควรที่จะได้รับความอับอายเพื่อเห็นแก่พระเยซู (กิจการ 5:40-41)

แม้แต่พระเยซูเจ้าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากพวกธรรมาจารย์ พวกฟาริสีและพวกสะดูสี แต่พระองค์ก็ไม่ใส่ใจ เมื่อคุณรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างขยันขันแข็ง ซาตานจะทำให้เกิดปัญหามาต่อต้านคุณ แต่เหมือนอัครทูตเปาโล จงป่าวประกาศว่า “สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีผลต่อฉัน” และดำเนินต่อไปจากพระสิริสู่พระสิริ อาเมน

คำอธิษฐาน

     พระบิดา พระองค์เป็นทุกอย่างสำหรับข้าพระองค์ นั่นคือการได้รู้จักพระองค์มากขึ้นและรับใช้พระองค์ด้วยชีวิตของข้าพระองค์คือทุกสิ่งที่หัวใจของข้าพระองค์ปรารถนา ดังนั้นจึงไม่มีความแตกต่างอะไรเมื่อมีความยากลำบากเกิดขึ้น ข้าพระองค์มั่นคงเพราะรู้ว่าในพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับชัยชนะ ข้าพระองค์เป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 20:18-24


Comments are closed