จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2018
จงเรียนรู้และเติบโตในพระวจนะต่อไปเรื่อย ๆ
KEEP LEARNING AND GROWING IN THE WORD

“ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่ง ๆ ขึ้น โดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (2 เปโตร 1:2)

   การเรียนรู้พระวจนะเพื่อตัวของคุณเองเป็นสิ่งที่สำคัญมาก คุณต้องเรียนรู้และเติบโตในพระคุณต่อไปเรื่อย ๆ มีคริสเตียนบางคนที่คิดว่าพวกเขารู้พระวจนะของพระเจ้ามากพอแล้ว พวกเขาคิดว่าพวกเขารู้ทุกสิ่งในพระคัมภีร์เพียงเพราะว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนมานานหลายปีแล้ว การเป็นคริสเตียนตลอดชีวิตไม่ได้หมายถึงการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ ผลหรือผลลัพธ์ในชีวิตของคุณต้องสอดคล้องกับการจัดเตรียมของพระเจ้าในพระกิตติคุณ ไม่อย่างนั้นก็แปลว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติ

คนที่ไม่ได้ดื่มพระวจนะซึ่งวิญญาณขาดแคลนพระวจนะจะหวาดกลัวในวันที่ยากลำบาก เมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับการท้าทาย พวกเขาก็ตอบสนองด้วยความกลัวและวิตกกังวล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้ว่าจริง ๆ แล้ว พระวจนะไม่ได้อยู่ในพวกเขา แต่เมื่อพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในคุณจะไม่มีสิ่งใดทำให้คุณสั่นไหวได้ คุณเป็นผู้มีชัยโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวคุณ คุณมาถึงจุดที่รู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คุณก็เป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต นั่นคือคุณมีชัยเหนือปัญหา, วิกฤตการณ์, ความยากลำบาก และศัตรู

จงเก็บสะสมพระวจนะไว้ในวิญญาณของคุณเรื่อย ๆ นั่นคือการดำเนินอยู่ในความรู้แห่งพระวจนะ จงให้สิ่งนี้เป็นความสำคัญลำดับแรกของคุณ โคโลสี 3:16 กล่าวว่า “จงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์” จงหมั่นศึกษาพระวจนะ ยิ่งคุณทำมากขึ้นเท่าไร พระองค์ก็จะยิ่งสำแดงพระสิริของพระองค์เพิ่มพูนขึ้นในคุณมากขึ้นเท่านั้น นั่นคือคุณจะค้นพบว่าพระคริสต์คือใคร, พระลักษณะ และธรรมชาติของพระองค์ และบุคคลที่คุณเป็นในพระองค์

คุณมีความสามารถและทางเลือกที่จะกำหนดวิถีชีวิตที่คุณต้องการได้ จงเลือกชีวิตแห่งพระคุณและสันติสุขที่ครบบริบูรณ์ ชีวิตที่คุณมีชัยชนะในทุก ๆ วัน, ในทุกสถานที่โดยไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่คุณไม่เคยเสียเปรียบ นี่คือชีวิตที่พระคริสต์ประทานให้แก่คุณผ่านทางข่าวประเสริฐ พระวจนะสามารถเสริมสร้างคุณและประทานมรดกในพระคริสต์ให้แก่คุณได้ (กิจการ 20:32) ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

   พระบิดาที่รัก หัวใจของข้าพระองค์เปิดรับพระวจนะของพระองค์ และดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะในวันนี้ ข้าพระองค์ยกย่องและปรารถนาพระวจนะของพระองค์มากกว่าทุกสิ่ง และการได้หยั่งรากและก่อร่างขึ้นในพระวจนะทำให้ข้าพระองค์ไม่หวั่นไหวและสั่นคลอน ข้าพระองค์มีชัยเสมอโดยพระวจนะ! ข้าพระองค์กำลังดำเนินชีวิตที่สูงขึ้นในพระคริสต์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม 2 ทิโมธี 3:14; 2 ทิโมธี 3:15; สุภาษิต 1:5


Comments are closed