แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทำกับเราด้วย’ (มัทธิว 25:40)

ความปรารถนาของพระเจ้าสำหรับคุณคือให้คุณประสบความสำเร็จและมีความสุขอย่างมากเพื่อให้คุณสามารถยื่นมือออกไปช่วยเหลือคนอื่นที่สิ้นหวัง เพราะว่าพระองค์ตรัสว่า “…เรา​จะ​อวย​พร​เจ้า จะ​ให้​เจ้า​มี​ชื่อ​เสียง​ใหญ่​โต แล้ว​เจ้า​จะ​เป็น​พร” (ปฐมกาล 12:2) แทนที่จะเรียกร้องความสนใจและคาดหวังว่าบางคนจะทำให้คุณมีความสุข พระองค์ต้องการให้คุณเป็นคนที่ดูแลคนอื่น

มีคนที่ผิดหวังเพราะพวกเขาคิดว่าคนอื่นไม่สนใจพวกเขา ยิ่งพวกเขาเรียกร้องความสนใจมากเท่าไร ก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขาก็ยิ่งเพิกเฉยมากขึ้นและทำให้พวกเขาไม่พอใจมากขึ้น อย่าเป็นอย่างนั้น ฟิลิปปี 2:4 ฉบับ TLB กล่าวว่า อย่าคิดถึงแต่เรื่องของคุณเอง แต่จงสนใจคนอื่นด้วย…” แม้ในการอธิษฐาน อย่าเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง นั่นคือตระหนักถึงแต่ความต้องการของคุณเท่านั้น จงตระหนักถึงความต้องการของคนอื่นด้วย

ฉันจำพี่ชายที่รักคนหนึ่งซึ่งถูกพาเข้ามาร่วมการประชุมของเรา ป่วย และอ่อนแอมาก ในขณะที่เขายังคงพยายามรักษาร่างกายที่ไม่มั่นคงของเขาไว้บนเก้าอี้ ผู้ป่วยอีกคนที่อยู่ในสภาพที่แย่กว่าก็ถูกพาตัวไปวางไว้ข้างเขา สภาพทรุดโทรมของเขาทำให้พี่ชายคนนี้หลั่งน้ำตา และหลังจากนั้นเขาก็พูดว่าเมื่อเขาเห็นชายที่ป่วยคนนี้และสภาพที่น่ากลัวของเขา เขาก็ลืมเกี่ยวกับตัวเองและเริ่มอธิษฐานให้เขาได้รับการรักษา

ชายคนนั้นได้รับการรักษา และเขาก็หายเป็นปกติ! เมื่อคุณเป็นห่วงคนอื่น พระเจ้าจะดูแลความต้องการของคุณ บางทีคุณอาจกำลังอธิษฐานและของานใหม่จากพระเจ้าซักพักนึงแล้ว ทำไมคุณไม่อธิษฐานเผื่อคนอื่นที่ตกงานด้วยล่ะ? แทนที่จะจมอยู่กับปัญหาในครอบครัวของคุณ จงเริ่มอธิษฐานเผื่อครอบครัวอื่นๆรอบตัวคุณ เมื่อคุณดำเนินชีวิตอยู่กับการตระหนักรู้นี้ การอัศจรรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่ต้องขอ ฮาเลลูยา!

จงเต็มไปด้วยพระคุณมากพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นเสมอและรักมากพอที่จะดูแลพวกเขา คุณเป็นแขนแห่งพระพร ความรัก และการเอาใจใส่ของพระเจ้าที่ยื่นออกไปต่อโลกของคุณ จงคิดถึงตัวคุณเองแบบนี้ในวันนี้ เพราะว่านั่นคือความคิดที่พระเจ้าทรงมีต่อคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

พระเจ้าสามารถทำให้พระคุณทั้งหมด ความโปรดปรานและพระพรฝ่ายโลกทุกประการ มาถึงฉันอย่างบริบูรณ์ เพื่อฉันจะมีสิ่งที่จำเป็นอย่างเพียงพอสำหรับตนเสมอในทุกสถานการณ์ มีอย่างเพียงพอจนไม่ต้องการความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุน และถูกตกแต่งอย่างบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างและการบริจาคเพื่อการกุศล ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม

2 โครินธ์ 9:8; 1 เปโตร 4:11


Comments are closed