อังคารที่ 1 มกราคม 2013

จงสัตย์ซื่อ
Be FaithFul

“เพื่อเขาจะได้รับความชูใจและเข้าติดสนิทกันในความรัก และเข้าใจความอุดมบริบูรณ์แห่งความเข้าใจ และเข้าในความรู้ความล้ำลึกของพระเจ้า คือพระคริสต์” (โคโลสี 1:2)

พระเจ้าทรงมองหาชายและหญิงที่สัตย์ซื่อที่จะทำให้พระประสงค์และงานของพระองค์สำเร็จในโลกนี้ พระคัมภีร์ได้ให้ดาเนียลผู้ซึ่งสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า ในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมและเป็นแรงบันดาลใจ ดาเนียล 6:4 กล่าวว่า “อภิรัฐมนตรีและอุปราชทั้งหลายจึงหามูลเหตุฟ้องดาเนียลในเรื่องเกี่ยวกับราชอาณาจักร แต่ก็หามูลเหตุหรือความผิดไม่ได้ เพราะท่านเป็นคนซื่อสัตย์ จะหาความพลั้งพลาดหรือความผิดในท่านมิได้เลย”
ดาเนียลสัตย์ซื่อและทุ่มเทต่อพระเจ้าอย่างไม่มีข้อสงสัย พระคัมภีร์กล่าวว่าไม่มีสิ่งผิดหรือความผิดในตัวของเขาเลย เขาไม่ใช่คนคดโกงหรือละเลย เขาเป็นคนที่สัตย์ซื่อในทุกสิ่งที่ทำ รับใช้พระเจ้าด้วยวัตถุประสงค์และความถูกต้อง ในความจริงด้วยความทุ่มเทอย่างไม่มีข้อผิดพลาด ความสัตย์ซื่อของเขามีทิศทาง ด้วยความชัดเจน เขาชัดเจนเกี่ยวกับผู้ที่เขาสัตย์ซื่อด้วย และความสัตย์ซื่อของเขาเกี่ยวกับอะไร เขายังคงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าแม้ว่าจะถูกข่มเหงโดยรัฐบาลของเขาในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า นี่คือหลักการข้อหนึ่งของคนที่สัตย์ซื่อ
ในฐานะผู้เชื่อ ความอุทิศ ความทุ่มเท การเสียสละ และความจงรักภักดีต้องมีต่อพระเจ้าและพระคำของพระองค์เป็นอันดับแรกก่อนสิ่งอื่นใด การข่มเหงอาจจะเข้ามาหาคุณจากทุกทิศทาง แต่คุณจะต้องมั่นคงและไม่หวั่นไหวในงานรับใช้และการอุทิศตัวของคุณต่อพระเจ้า คุณจะต้องไม่ทำในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า ใช่ ดาเนียลต้องเข้าไปอยู่ในถ้ำสิงโตเพราะว่าเขาเลือกที่จะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า แต่พระเจ้าได้ทรงปิดปากสิงโตไว้
1 โครินธ์ 4:2 กล่าวว่า “ฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคน” คนที่สัตย์ซื่อคือคนที่ถูกเลือกไว้สำหรับความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนั้นจงเรียนรู้ และเลือกที่จะสัตย์ซื่อ! จงเป็นผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ ในการรับใช้ของคุณในบ้านของพระเจ้า ในการใช้ของประทานและความสามารถที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่คุณ ในเงินทองและสิ่งของซึ่งพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่คุณ และในการประกาศข่าวประเสริฐกับโลกของคุณ

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ทรงประทานพระคุณอันล้นเหลือ และพระพรเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ขอประกาศความไว้วางใจและการอุทิศตัวต่อพระองค์ เมื่อข้าพระองค์รับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อด้วยชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 8:1-5; เนหะมีย์ 7:1-2


Comments are closed